Planowanie i użytkowanie zewnętrznej infrastruktury oświetleniowej jest jednym z ważniejszych wyzwań środowiskowych, jakie stoją przed współczesnym światem. Nieprawidłowe użytkowanie zewnętrznych źródeł światła wpływa na zmiany klimatu oraz powoduje marnowanie energii elektrycznej, a co za tym idzie, straty ekonomiczne.

W odpowiedzi na te wyzwania oraz wymogi zrównoważonego rozwoju powstało Memorandum w sprawie ustanowienia prawnych podstaw zrównoważonej polityki oświetlenia zewnętrznego pod redakcją dr Katarzyny Szlachetko z Katedry Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Dokument jest wynikiem współpracy specjalistów różnych dyscyplin: fizyki (dr hab. Tomasz Ściężor), astronomii (dr Sylwester Kołomański), biologii (dr Krystyna Zużewicz, dr inż. Anna Kołton, dr inż. Monika Czaja), geomatyki i kartografii (dr hab. Mieczysław Kunz, prof. UMK; Dominika Karpińska), techniki świetlnej (dr inż. Krzysztof Skarżyński, dr inż. Przemysław Tabaka, dr inż. Małgorzata Zalesińska), urbanistyki (Bartłomiej Idzikowski) oraz prawa i administracji (dr Katarzyna Szlachetko), a także popularyzatorzy astronomii (dr Paweł Drożdżal, Piotr Nawalkowski).

Patronat nad publikacją objęło Stowarzyszenie POLARIS – OPP w Sopotni Wielkiej – inicjator i koordynator programu „Ciemne Niebo Polska”. Treść dokumentu stanowiła przedmiot konsultacji merytorycznych z członkami Polskiego Komitetu Oświetleniowego.

Dokument można pobrać bezpłatnie tutaj.