11. edycja kongresu Smart Metropolia odbyła się pod hasłem „Metropolia przyszłości – gospodarka, nauka, samorząd” w dniach 5-6 października w Amber Expo. – Z udziałem ekspertów, praktyków, samorządowców i polityków rozmawialiśmy o przyszłości na rzecz inteligentnego rozwoju sieci metropolii, miast i miasteczek, w tym o trendach w gospodarce metropolitalnej, wykorzystaniu nowych technologii w nauce, biznesie i samorządzie, rozwoju sektora kosmicznego i wyzwaniach zrównoważonego rozwoju – mówi Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju UG dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG.

Uniwersytet Gdański wciąż rozwija współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. – Chcemy mieć wpływ na to, co dzieje się wokół nas. Współtworzyć strategie polityki lokalnej, wspierać te działania, które rozumieją wkład nauki w funkcjonowanie regionu. Wymaga to określenia naszej roli i oczekiwań społecznych w rozwoju obszaru metropolitalnego. Nasza trzecia misja, wpływ społeczny, staje się szczególnie istotna teraz, w czasie złożonej transformacji energetycznej Polski, w której nasz region ma i będzie miał decydujące znaczenie – tłumaczy Prorektor UG prof. Sylwia Mrozowska.

Także w tym roku przedstawiciele UG wzięli aktywny udział w debacie na temat współtworzenia mądrej polityki państwa wobec polskich miast i gmin, czyli w kongresie Smart Metropolia, integrującym samorząd, biznes i naukę, który organizowany jest Gdańsku od kilkunastu lat. To największa w Polsce coroczna konferencja poświęcona zagadnieniom współpracy samorządów w obszarach metropolitalnych oraz relacji metropolii z resztą kraju.

Swoją prezentację pt. „Metropolitalne Centrum Usług Satelitarnych. Zarys koncepcji” zaprezentował Kierownik Centrum Prawa Nowych Technologii UG dr hab. Jakub H. Szlachetko, prof. UG. Moderatorką dyskusji pt. „Co hamuje świat nauki, przedsiębiorstwa oraz samorząd we wdrażaniu najnowszych technologii” była natomiast Prorektor UG prof. Sylwia Mrozowska.

– Tegoroczna edycja Kongresu to powrót do korzeni imprezy. Program zdominowały zagadnienia o charakterze gospodarczym oraz technologicznym, co ukazało naukę i naukowców w bardzo praktycznym i pragmatycznym ujęciu. Zaproszeni goście rozmawiali m.in. o sektorze kosmicznym i cyfrowym, obrazowaniu satelitarnym i z dronów w procesach wykonywania zadań publicznych, automatyzacji i robotyzacji gospodarki i administracji – mówi prof. Jakub Szlachetko.

W dyskusji na temat gospodarki przyszłości oraz geostrategicznych i makroekonomicznych perspektyw rozwoju z punktu widzenia sektora nowoczesnych usług biznesowych uczestniczyła również dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG z Wydziału Prawa i Administracji UG, przedstawicielka Rady Uczelni.

Przedstawiciele Uniwersytetu Gdańskiego byli też zaangażowani w prace Think Tanku „Metropolia” funkcjonującego przy Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot, współtworząc tym samym Wizję Kierunków Rozwoju Gospodarczego (WKRG) OMGGS, która stanowi wspólne rozwiązanie uwzględniające potrzeby świata, biznesu, samorządu i nauki.

Więcej informacji nt. kongresu i Smart Metropolii na stronie www.smartmetropolia.pl

Elżbieta Michalak-Witkowska/Zespół Prasowy UG