Morska energetyka wiatrowa jako nowopowstający sektor gospodarki morskiej w Polsce jest szansą na rozwój zawodowy oraz rozwój społeczno-gospodarczy Polski, a w szczególności Pomorza. Dlatego też Uniwersytet Gdański uruchamia 15 września 2023 r. rekrutację na trzecią edycję studiów podyplomowych „Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa”, które są prowadzone przez Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG we współpracy z Centrum Badań nad Gospodarką Morską UG.

Studia mają na celu podnoszenie kompetencji osób zainteresowanych zdobywaniem wiedzy i zatrudnieniem w dynamicznie rozwijającym się w Polsce, w Europie i na świecie sektorze offshore. Program studiów obejmuje takie przedmioty, jak: prawo w morskiej energetyce wiatrowej, zarządzanie potencjałem morskiej energetyki wiatrowej, zarządzanie ryzykiem działalności gospodarczej, kontrola wytwarzania energii w morskich farmach wiatrowych, morskie planowanie przestrzenne czy też morska energetyka wiatrowa w transformacji energetycznej oraz specjalistyczny język angielski.

Nasze studia podyplomowe są nastawione na budowanie umiejętności współpracy i dobrej komunikacji przez przedstawianie, w pogłębiony naukowo i uzasadniony praktycznie sposób problematyki MEW wieloaspektowo i interdyscyplinarnie w zakresie: prawa, zarządzania, bezpieczeństwa, kontroli i morskiego planowania przestrzennego. Wspólnym mianownikiem dwunastu wykładanych na studiach przedmiotów jest osiągnięcie sprawiedliwej transformacji energetycznej, której interesariuszami jesteśmy już dzisiaj i bez wątpienia będziemy w przyszłości – mówi kierownik studiów podyplomowych dr hab. Dorota Pyć, prof. UG, Dyrektor Centrum Badań nad Gospodarką Morską UG.

Oferta studiów skierowana jest do:

  • Pracowników małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, w szczególności sektora energetycznego i technologicznego
  • Pracowników administracji publicznej, zwłaszcza zajmujących się energetyką, polityką energetyczną, inwestycjami, zarządzaniem projektami, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu prawa w morskiej energetyce wiatrowej, morskiego planowania przestrzennego oraz procesów administracyjnych związanych z inwestycjami w morską energetykę wiatrową, w tym także z zakresu komunikacji i relacji z interesariuszami
  • Pracowników organizacji pozarządowych zajmujących się morską energią odnawialną i ochroną środowiska w kontekście zrównoważonego rozwoju
  • Osób poszukujących możliwości przekwalifikowania do pracy w sektorze morskiej energetyki wiatrowej

Co wyróżnia studia podyplomowe Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa? To jedyny kierunek w Polsce, który jest nastawiony na budowanie kompetencji w sektorze offshore z myślą o realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Na studiach podyplomowych Uniwersytetu Gdańskiego wzmacniamy coraz bardziej doceniane przez pracodawców kompetencje miękkie potrzebne w sektorze morskiej energetyki wiatrowej. Kreujemy nowe i wspieramy istniejące proekologiczne wzorce postępowania i podejścia rozwojowe. Morska energetyka wiatrowa w zrównoważonym rozwoju jest w centrum wykładanych zagadnień.

Owocem pierwszej edycji studiów jest książka „Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: Morska energetyka wiatrowa” na którą złożyły się prace dyplomowe słuchaczy. Dostępna tutaj.

Studia trwają dwa semestry (łącznie 195 godzin) i prowadzone są w trybie niestacjonarnym on-line za pośrednictwem platformy MS Teams.

Zapisy na studia trwają od 15 września 2023 r.

Zajęcia rozpoczynają się w marcu 2024 r.

Serdecznie zapraszamy!

Wszelkie informacje o programie, kadrze i rekrutacji można znaleźć na stronie studiów:

Studia podyplomowe Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa – Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (CZRUG)

Informator PDF:

Studia podyplomowe Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa