Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (CZRUG) zaprasza na międzynarodową konferencję naukową „Nauka i edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju”, która odbędzie się 24–25 listopada 2022 roku w Gdańsku.

Celem konferencji jest prezentacja wyników badawczych, wymiana doświadczeń, wymiana dobrych praktyk oraz integracja środowiska naukowego zajmującego się zrównoważonym rozwojem, biorąc pod uwagę wszystkie jego cztery filary (Social, Economic, Environmental, Human).

Zmiany zachodzące wokół nas są bardzo dynamiczne. Żyjemy w czasach określanych coraz częściej jako epicentrum złożonego kryzysu. Współczesne wyzwania globalne zmuszają nas do budowania odporności na kryzysy. Istotą ekorozwoju jest zaspakajanie potrzeb bez uszczerbku dla możliwości rozwoju przyszłych pokoleń. W dobie narastających kryzysów koncepcja ta bezwzględnie wymaga ponownego namysłu i zredefiniowania – mówi dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

Konferencja promuje wieloaspektowe i interdyscyplinarne podejście do kwestii zrównoważonego rozwoju oraz umożliwia krytyczną dyskusję nad prowadzonymi badaniami i podejmowanymi inicjatywami.

Podczas konferencji planujemy dzielić się doświadczeniami polskich i zagranicznych uczelni w zakresie wdrażania celów zrównoważonego rozwoju. Upowszechnianie dobrych praktyk pomoże skrócić czas wprowadzania zmian we współpracy z lokalnymi społecznościami, aby uczynić uczelnie oraz otoczenie społeczno-gospodarcze bardziej przyjaznymi dla środowiska. Jestem przekonany, że integracja środowiska akademickiego i współpraca ze społecznościami lokalnymi zaowocuje realizacją wspólnych projektów badawczych i edukacyjnych – mówi dr Krzysztof Szczepaniak, Dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

CZRUG zaprasza do udziału w panelach tematycznych, podczas których będzie możliwość dyskusji z naszymi ekspertami:

  • Climate change: energy transition
  • Migration, health and sustainable development
  • Humanities facing the challenges of the climate crisis
  • Transformation of higher education institutions towards sustainable development

Goście zaproszeni na konferencję należą do grona ekspertów z zakresu zrównoważonego rozwoju w różnych obszarach tematycznych. Udział w konferencji potwierdzili: Mark Mifsud, dyrektor Centrum Edukacji i Badań Środowiskowych na Uniwersytecie Maltańskim, oraz Manuel Larrán Jorge, pełnomocnik Rektora ds. planowania strategicznego z Uniwersytetu w Kadyksie mówi dr Elżbieta Czapka, koordynatorka programu Współpracy międzynarodowej w CZRUG.

– W ramach konferencji 25 listopada w Muzeum Emigracji w Gdyni odbędzie się panel Sustainable Polish? Narratives of sustainable development. Spotkanie poświęcone będzie sposobom funkcjonowania treści związanych ze zrównoważonym rozwojem w tekstach kultury i w przestrzeni języka – mówi dr Irena Chawrilska, koordynatorka programu Kultura (dla) zrównoważonego rozwoju.

Podczas konferencji odbędą się również dyskusje z młodymi badaczami moderowane przez badaczy z dużym doświadczeniem. Centrum zaprasza doktorantów i studentów do zgłaszania wystąpień w ramach 4 filarów zrównoważonego rozwoju: human, social, economic, environmental.

Rejestracja na konferencję jest bezpłatna i odbywa się za pomocą formularza dostępnego na stronie CZRUG. Językiem wydarzenia będzie angielski. Na język polski będą tłumaczone sesja plenarna, panel IV (Transformation of higher education institutions towards sustainable development) oraz podsumowanie. Więcej informacji:

https://czrug.ug.edu.pl/en/sesd2022/

Zapraszamy do rejestracji i udziału.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Nauka i edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju” jest współfinansowana przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu “Doskonała Nauka”.