Drugi dzień (25 listopada 2022 r.) międzynarodowej konferencji Nauka i edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju rozpoczął się wizytą uczestników wydarzenia w Muzeum Emigracji w Gdyni. Goście wysłuchali prezentacji projektu Narracje o zrównoważonym rozwoju –perspektywa polska oraz panelu dyskusyjnego Sustainable Polish? Narracje o zrównoważonym rozwoju.

Fot. Michał Śmierzchalski

W drugim dniu konferencji wzięli udział uczestnicy konferencji, a także między innymi studenci z Trinity College w Dublinie, chińscy studenci z Harbinu studiujący polonistykę na Uniwersytecie Gdańskim oraz studentki z japońskiego TUFS.

Goście w Muzeum Emigracji w Gdyni zostali powitani przez Sebastiana Tyrakowskiego – zastępcę dyrektora Muzeum.

Pierwszym punktem programu była prezentacja projektu Narracje o zrównoważonym rozwoju –perspektywa polska. Następnie goście mieli okazję wysłuchać panelu dyskusyjnego Sustainable Polish? Narracje o zrównoważonym rozwoju, w którym wzięli udział prof. dr hab. Przemysław Gębal (Uniwersytet Gdański), dr Irena Chawrilska (Uniwersytet Gdański), dr Michał Pruszak (Uniwersytet Gdański), Maksymilian Bochenek (Muzeum Emigracji w Gdyni), Marek Pandera (Trinity College Uniwersytet w Dublinie) oraz Wojciech Stachura (Teatr Miniatura).

Uczestnicy panelu przekonywali publiczność, że obecnie działania kulturowe realizowane w muzeach, teatrach, w trakcie nauki języka i kultury polskiej lub jakiegokolwiek innego języka mogą być narzędziem zmian społeczności lokalnych i wielokulturowych, dzięki któremu możliwe jest podnoszenie ich świadomości w zakresie celów zrównoważonego rozwoju.

Studenci zagraniczni mieli także okazję uczestniczyć w warsztatach z zakresu redakcji tekstów. Efektem były opowiadania powstałe na podstawie historii obrazkowych.

Swoją obecnością zaszczycili nas również przedstawiciele Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej: Mariusz Czech (Dyrektor Biura programów języka polskiego NAWA) i Wiesława Krasuska (NAWA)

Projekt “Narracje o zrównoważonym rozwoju – perspektywa polska” jest finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Promocji języka polskiego. Projekt realizowany jest we współpracy z Trinity College w Dublinie.

Wizyta w Muzeum Emigracji została zwieńczona zwiedzaniem ekspozycji z przewodnikiem. Goście mieli możliwość wyboru grupy w języku polskim lub angielskim.

Po wizycie w Muzeum goście zostali odwiezieni autokarem z powrotem na oliwski kampus Uniwersytetu Gdańskiego, na którym na Wydziale Nauk Społecznych odbył się ostatni panel konferencji Zrównoważony rozwój w badaniach.

Podczas panelu swoje referaty wygłosili naukowcy z UG oraz innych uniwersytetów: dr hab. Arkadiusz Modrzejewski, prof. UG (wystąpienie dotyczyło podejścia normatywnego w politologii jako elementu zrównoważonego rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego), dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG  (referat o roli energii wiatrowej w transformacji energetycznej w Polsce), dr hab. Anita Adamczyk, prof. UAM (analizowała badania nad koncepcją migranta klimatycznego), dr Dorota Kowalewska z Uniwersytetu Szczecińskiego (wystąpienie dotyczyło ukraińskich uchodźców z niepełnosprawnością i ich sytuacji w Polsce), dr Krzysztof Szczepaniak z Uniwersytetu Gdańskiego (referat o skuteczności w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym), dr Magdalena Markiewicz z Uniwersytetu Gdańskiego (wykład o społecznej odpowiedzialności uczelni i społecznej odpowiedzialności biznesu), Weronika Kamińska z Uniwersytetu Gdańskiego (opowiadała o roli zrównoważonego rozwoju w badaniach socjologicznych na przykładzie pacjentów objętych opieką hospicyjną), dr Irena Chawrilska z Uniwersytetu Gdańskiego (kreśliła wizję przyszłości humanistyki w kontekście zdrowia, środowiska i społeczeństwa),  dr Elżbieta Czapka z Uniwersytetu Gdańskiego (analizowała wyzwania związane z badaniami nad migracjami), dra Barbara Kijewska i dr Dawid Weisbrodt (przedstawili perspektywę postrzegania kryzysu ekologicznego przez nauczycieli i studentów w kontekście wyzwań metodologicznych) oraz Bartosz Duraj z Uniwersytetu Gdańskiego (analizował determinanty transformacji energetycznej w Polsce).

Tym samym dwudniowa konferencja międzynarodowa Nauka i edukacja na rzecz równoważonego rozwoju dobiegła końca. Dziękujemy wszystkim naszym gościom za tak liczny i aktywny udział!

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Nauka i edukacja dla zrównoważonego rozwoju jest współfinansowana przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu “Doskonała Nauka”.