Zapraszamy na wykłady „Odpowiedzialność społeczna”, które są częścią działań HR for Excellence prowadzonych przez Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed. Skierowane są do wszystkich studentów i pracowników Uniwersytetu Gdańskiego.

Celem cyklu wykładów jest pokazanie istoty wprowadzenia zasad społecznej odpowiedzialności do życia społeczno-gospodarczego poprzez zapoznanie uczestników ze źródłami wartości i norm moralnych we współczesnych kodeksach etycznych. Ma to pomóc uczestnikom rozwiązywać dylematy etyczne pojawiające się w życiu społeczno-zawodowym. Objaśnienie założeń koncepcji zrównoważonego rozwoju umożliwi włączenie jego zasad do kryteriów podejmowania decyzji oraz wskaże konieczność rzetelnego prowadzenia badań naukowych i pozwoli na zrozumienie koncepcji społecznie odpowiedzialnej w zakresie technologii i innowacji, jak również kształtowania dobrych relacji pracowniczych.

Treści programowe podzielone zostały na pięć modułów:

Moduł 1: Odpowiedzialność społeczna – założenia, pojęcie, źródła
Moduł 2: Zrównoważony rozwój jako podstawa społecznej odpowiedzialności
Moduł 3: Odpowiedzialność świata nauki i badań naukowych
Moduł 4: Innowacje i postęp techniczny a społeczna odpowiedzialność
Moduł 5: Społeczna odpowiedzialność a człowiek (zagadnienia równości, tolerancji, praw człowieka)

Dzięki uczestnictwu w wykładach słuchacz zyska świadomość i zrozumienie zagrożeń oraz dylematów, w tym dylematów etycznych, związanych z prowadzeniem badań naukowych i wprowadzaniem zaawansowanych technologii wykorzystujących zdobycze biotechnologii. Zrozumie również podstawy odpowiedzialności w prowadzeniu badań naukowych.

Wykłady „Odpowiedzialność społeczna” są częścią działań HR for Excellence prowadzonych przez Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed. Będą się odbywały w Budynku Instytutu Biotechnologii UG, ul. Abrahama 58. Przypomnijmy, że 18 kwietnia 2016 r. Uniwersytet Gdański jako drugi uniwersytet w Polsce został wyróżniony przez Komisję Europejską logo HR Excellence in Research. To odznaczenie nadawane jest instytucjom, które zarówno popierają, jak i w praktyce stosują zasady wyrażone w „Europejskiej Karcie Naukowca” oraz „Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”. HR Excellence in Research to część strategii Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R), która ma na celu zwiększać atrakcyjność warunków pracy, a poprzez to liczbę pracowników naukowych w Unii Europejskiej.

Cykl wykładów obejmuje łącznie 15 godzin. Spotkania poprowadzi dr Ewa Ignaciuk z Wydziału Ekonomicznego UG.

Planowane daty:

  • pierwszy wykład: 29.11 w godz. 14:15-15:00,
  • kolejne: 6.12, 13.12, 20.12, 3.01, w godz. 12:30-15:00,
  • ostatni 10.01 w godz. 12:30-14:15.

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników i studentów, ilość miejsc jest ograniczona!

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed