Jakie są główne bariery w budowaniu rynku pracy offshore? Jak zapewnić praktyczne wsparcie dla nauczycieli i wychowawców, by mogli przygotowywać do nowych zawodów swoich uczniów? Na te pytania odpowiedzi szukali we wtorek, 18 kwietnia goście panelu „Metropolia wobec rozwoju offshore: dobre praktyki wspierające edukację formalną” podczas New Education Forum Gdańsk. W wydarzeniu udział wzięła dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG.

Głównymi tematami New Education Forum Gdańsk, które zostało zorganizowane przez Centrum Innowacyjnej Edukacji na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego były zmiany na pomorskim rynku pracy w kontekście Digital Education Action Plan, rozwój morskiej energetyki wiatrowej, rola samorządów, nauczycieli i uczniów w dostosowywaniu się do cyfrowej i zielonej transformacji, dobre praktyki edukacji cyfrowej oraz pomorskie rekomendacje dla European Year of Skills.

Konferencję otworzył Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego oraz dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG, prorektor ds. studenckich i jakości kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego, których na scenę zaprosiła prowadząca Joanna Bochniarz, dyrektor generalna Centrum Innowacyjnej Edukacji.

Podczas panelu „Metropolia wobec rozwoju offshore: dobre praktyki wspierające edukację formalną” w dyskusji udział wzięli przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego, nauki i edukacji. Jednym z gości była dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego:

Bardzo się cieszę, że Forum odbywa się w Uniwersytecie Gdańskim, ponieważ wszystkie nasze wydziały kształcą na kierunkach, które są potrzebne i które będą wspierały rozwój sektora. Chciałabym odczarować ten mit, że tylko inżynierowie będą potrzebni dla morskiej energetyki wiatrowej – zwróciła uwagę dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG. – Największe grupy pracowników to będą pracownicy administracji, prawnicy, ekonomiści, eksperci od zarządzania, od kwestii środowiskowych, oceanografowie, biolodzy, ale też fizycy, na przykład kwantowi. Jako Uniwersytet Gdański jesteśmy bardzo otwarci, zwracamy się szczególnie w kierunku tych sektorów, które rozwijają się wokół nas. Czujemy odpowiedzialność, jako uczelnia za to, żeby wesprzeć cały region w tej trudnej transformacji.

Zobacz też: Uniwersytet Gdański kształci dla Morskiej Energetyki Wiatrowej (OFERTA)