Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych prowadzonych i/lub administrowanych przez Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

Studia podyplomowe Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa

Rekrutacja: do 31.01.2023 r.

Start: marzec 2023 r.

Morska energetyka wiatrowa to przyszłość i tysiące nowych miejsc pracy. Już teraz w sektorze offshore potrzebna jest kompetentna kadra. Zdolność do współpracy wymaga posiadania interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności z zakresu sprawnego działania oraz komunikowania się, a także prawa i zarządzania w MEW. Celem naszych studiów podyplomowych jest przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy z zakresu morskiej energetyki wiatrowej, bezpieczeństwa i transformacji energetycznej oraz wyposażenie w narzędzia niezbędne do rozwoju i zarządzania potencjałem MEW.

Więcej informacji:

Studia podyplomowe Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa

Studia podyplomowe Uczelni Fahrenheita Mitygacja i adaptacja do zmiany klimatu

Rekrutacja: do 30.01.2023 r.

Studia podyplomowe Mitygacja i adaptacja do zmiany klimatu mają na celu pozyskanie wiedzy oraz podniesienie kompetencji i umiejętności słuchaczy w zakresie mitygacji, definiowanej jako łagodzenie skutków współczesnej zmiany klimatu. To nowy kierunek, który umożliwi edukację z zakresu adaptacji, w szczególności społeczeństwa oraz obszarów zurbanizowanych i wiejskich do zmian klimatu, w tym budowanie partnerstw lokalnych i regionalnych pomiędzy jednostkami naukowymi, samorządem terytorialnym, przedstawicielami biznesu oraz NGO.

Więcej informacji:

Studia podyplomowe Mitygacja i adaptacja do zmiany klimatu