Pierwszą edycję Programu stażowego (kwiecień–lipiec 2021) ukończyło 10 stażystów z pięciu kierunków: administracja, dyplomacja, geografia, socjologia i zarządzanie instytucjami artystycznymi. Łącznie zrealizowano 688 godzin stażowych, przeprowadzono 30 godzin warsztatów oraz 26 godzin spotkań indywidualnych. Stażyści uczestniczyli w ogólnopolskich i międzynarodowych seminariach oraz wydarzeniach związanych z koncepcją zrównoważonego rozwoju (43 godziny). Za współpracę i zaangażowanie dziękujemy wszystkim stażystom pierwszej edycji Programu.