19 maja 2021 r. Uniwersytet Gdański i Hevelianum zawarły porozumienie o współpracy w zakresie edukacji ekologicznej, ochrony środowiska oraz propagowania 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 wśród uczniów, studentów i mieszkańców regionu pomorskiego.