Pani Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG, kierownik projektu „The European University of the Seas” (SEA-EU), powołała dr hab. Sylwię Mrozowską, prof. UG, dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG, do grupy eksperckiej na rzecz Sustainable Development Goals w ramach SEA-EU.