Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (CZRUG) uruchomiło Program Stażowy, w ramach którego studenci UG mogą zrealizować obowiązkowe praktyki studenckie. Stażysta samodzielnie określa, jaką część praktyki studenckiej chciałby odbyć w ramach stażu w CZRUG.

Program adresowany jest do studentów Uniwersytetu Gdańskiego, którzy w pracach dyplomowych (licencjackie, magisterskie) lub naukowych podejmują zagadnienia zrównoważonego rozwoju.

Zadania realizowane w ramach programu uwzględniają specyfikę studiowanego kierunku oraz indywidualne zainteresowania stażysty. Staże realizowane są w formule 20 (warsztaty) – 20 (job shadowing) – 60 (zadania). Szczegółowe informacje znajdują się w zasadach Programu Stażowego CZRUG.