Blisko pięćdziesięcioro osób (naukowców oraz studentów) uczestniczyło 17 listopada 2023 r. w wykładzie profesora Ricka Dolphijna „To Imagine the Earth (and Ourselves) Otherwise”, aby posłuchać o nowym materializmie i posthumanizmie w czasach kryzysu.

Wykład został zorganizowany przez Centrum Zrównoważonego Rozwoju we współpracy z Centrum Badań Memlingowskich. Gości w Sali Teatralnej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego powitała dr Irena Chawrilska, koordynatorka programu Kultura (dla) zrównoważonego rozwoju w CZRUG. To dzięki jej inicjatywie wydarzenie zorganizowane.

Badaczka przedstawiła profesora Ricka Dolphijna, który jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu w Utrechcie i profesorem honorowym na Uniwersytecie w Hongkongu (Wydział Sztuki). Jego zainteresowania badawcze obejmują tematy ekologii, filozofii i sztuki. Profesor głównym badaczem w dwóch międzynarodowych projektach badawczych.

Podczas wykładu “To Imagine the Earth (and Ourselves) Otherwise” profesor Rick Dolphijn mówił o tym, jak obecne transdyscyplinarne przemiany w dyskursach akademickich (takie jak nowy materializm i posthumanizm) coraz częściej oferują alternatywy dla “humanizmu”, który kształtował dyskursy akademickie w ciągu ostatnich 200 lat. Na przykładach z medycyny, prawa, biologii, feminizmu i postkolonializmu pokazał, że nasz obecny “czas kryzysu”, jest w dużej mierze skorelowany z kryzysem ekologicznym zmuszającym nas do innego spojrzenia na świat i nas samych. Kryzy ma ogromny wpływ na to, jak perspektywa bardziej niż ludzka nabiera rozpędu we wszystkich obszarach badań. Jednak oprócz oferowania innego i bardziej inkluzywnego spojrzenia na nas samych, ta nowa materialistyczna i postludzka perspektywa pozwala nam również inaczej postrzegać otaczający nas świat. W tym kontekście również sztuka współczesna (od literatury przez sztukę dźwięku po performance) ma wiele do wniesienia. Na koniec profesor Dolphijn wymienił przykłady tego, jak współcześni artyści dźwiękowi (często z bardzo technicznym wykształceniem) stworzyli odpowiedni sprzęt, który pozwala nam dotrzeć do odgłosów do niedawna “niesłyszalnych” dla ludzi, jednak mówiących nam wiele o tym, jak daleko idące zmiany ekologiczne spowodowane przez człowieka przeobrażają nasz świat. Naukowiec opowiedział się za nadaniem nowej wartości sztuce w kontekście akademickim. Nazywając swoje podejście kosmofilozofią (myślenie “porządkiem” wykraczającym poza zwykłą ludzką perspektywę), swojego zadania upatruje w opracowaniu i analizie tych transdyscyplinarnych strategii gotowych sprostać (ekologicznym) wyzwaniom XXI wieku.

Czym jest program Kultura (dla) zrównoważonego rozwoju CZRUG?

W ramach programu Kultura (dla) zrównoważonego rozwoju Centrum Zrównoważonego Rozwoju podejmuje krytyczny namysł nad rolą kultury we wdrażaniu celów zrównoważonego rozwoju. Kultura stanowi podstawę umożliwiającą zrozumienie strategii i działań podejmowanych w procesie wdrażania celów Agendy 2030. CZRUG prowadzi badania związane z kulturą (dla) zrównoważonego rozwoju, inicjuje dyskusje dotyczące istotnych wyzwań współczesnego świata, tworzy wirtualną półkę z książkami związanym z celami SDG, podejmuje działania mające na celu promocję wizji budowy lepszego świata z korzyścią dla mieszkańców planety oraz jego naprawy, koncentrując się na 5 obszarach znanych z Agendy 2030: ludziach, planecie, dobrobycie, pokoju, partnerstwie.

Dzięki wykładowi profesora Ricka Doolphijna mieliśmy okazję po raz kolejny zadać ważne pytania i rozpocząć dyskusję na temat narracji, dzięki którym możemy otworzyć i negocjować nową przyszłość w kierunku zrównoważonego rozwoju.