Czy wiecie, że Gdańsk należy do najbardziej rowerowych miast Polski i ma ok. 140 km dróg rowerowych? Wiele z nich prowadzi do Naszego kampusu. Aby cieszyć się jazdą rowerem na studia i do pracy brakuje nam tylko stacji naprawczych. Zmieńmy to. Stwórzmy razem kampus przyjazny rowerzystom.

Promujemy aktywny tryb życia naszych studentów, doktorantów i pracowników. Jazda rowerem na studia i do pracy to nie tylko korzyść dla zdrowia, ale:

  1. szansa na poznanie swojego miasta i regionu;
  2. oszczędności, które można wydać na własne pasje i zainteresowania;
  3. dbanie o środowisko i zmniejszanie śladu węglowego naszych codziennych działań.

Jak widać, korzyści dla Naszej społeczności są oczywiste! Gorąco zachęcamy wszystkich pracowników UG do głosowania na projekt nr 4: Samoobsługowe stacje naprawcze rowerów na Bałtyckim Kampusie Oliwa (2 szt.).

Chcemy aby stacje naprawcze stanęły w dwóch lokalizacjach:

  • przy Wydziale Nauk Społecznych;
  • przy Wydziale Chemii.

Chcemy, aby nasza uczelnia stała się miejscem jeszcze bardziej otwartym i przyjaznym dla studentów i pracowników. Montaż samoobsługowych stacji naprawczych dołoży kolejną cegiełkę do budowy wizerunku Uniwersytetu Gdańskiego jako przestrzeni inkluzywnej, która ułatwia między innymi korzystanie z ekologicznych środków transportu. Dzięki Akademickiemu Budżetowi Obywatelskiemu to studenci i pracownicy mają decydujący głos. To od nich ostatecznie zależy, które inicjatywy zostaną zrealizowane – mówi dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju UG, wnioskodawca projektu pracowniczego nr 4.

Wspieramy również studencki projekt nr 4 “Uzupełnienie infrastruktury rowerowej na UG” zgłoszony przez studenta Kacpra Wiśniewskiego.

Uzupełnienie infrastruktury rowerowej o stojaki do rowerów na Bałtyckim Kampusie UG w Oliwie przy budynku WNS, oraz przy budynkach DS nr 10, DS nr 5 i DS nr 3, łącznie 25 stojaków. Elementy ww. infrastruktury ułatwią, a w niektórych przypadkach umożliwią dojazd na zajęcia na rowerze. Zalety transportu rowerowego są oczywiste, wśród najważniejszych należy wymienić troskę o środowisko naturalne oraz korzyści zdrowotne dla osób korzystających z tego rodzaju transportu – czytamy na stronie projektu.

Głosowanie na projekty Akademickiego Budżetu Obywatelskiego trwa do poniedziałku 24 października do godz. 23:59.

Głosowanie odbywć się będzie w formie elektronicznej na stronie https://abo.ug.edu.pl/Glosowanie.aspx po zalogowaniu się do Portalu Pracownika (pracownicy) lub Portalu Studenta (studenci i doktoranci).

Akademicki Budżet Obywatelski Uniwersytetu Gdańskiego

W celu zachęcenia społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego do udziału we wspólnym projektowaniu przestrzeni uczelni Zarządzeniem nr 71/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 19 maja 2022 roku ustanowiony został w Uniwersytecie Gdańskim projekt pn. Akademicki Budżet Obywatelski Uniwersytetu Gdańskiego, dalej zwany jako „ABO UG”.

Jest to cykliczny, odbywający się w edycjach rocznych, konkurs na zgłaszanie i wybór w drodze głosowania przez pracowników, studentów i doktorantów UG, pomysłów w formie projektów dotyczących rozwoju infrastruktury uczelni. ABO UG stanowi element planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Gdańskiego z zakresu inwestycji i remontów.

Pula środków

Na realizację edycji ABO UG 2022 przeznaczono pulę środków w kwocie 200 tys. zł, przypadającą w równej wysokości po 100 tys. zł na projekty zgłaszane przez studentów i doktorantów, oraz 100 tys. zł na te złożone przez pracowników. Koszt jednego projektu nie może przekroczyć kwoty 50 tys. zł. Wnioskodawca ma możliwość zgłoszenia dowolnej liczby projektów.