Lokalny, otwarty, solidarny – narracje o wielokulturowym Gdańsku

Instytucja ogłaszająca konkurs:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej w ramach programu  SPINAKER – Intensywne międzynarodowe programy kształcenia

Projekt „Lokalny, otwarty, solidarny – narracje o wielokulturowym Gdańsku” („LOSt in Gdańsk”), realizowany przez Akademickie Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców we współpracy z Wydziałem Filologicznym UG i Centrum Zrównoważonego Rozwoju, uzyskał środki finansowe z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach programu SPINAKER.

„LOSt in Gdańsk”  zakłada zrealizowanie dwóch Intensywnych Międzynarodowych Programów Kształcenia, skoncentrowanych  na kulturze polskiej z perspektywy lokalnej (gdańskiej).

Spinaker

Kursy obejmują tematykę: filmu polskiego, literatury i sztuki polskiej, kultury kaszubskiej i kuchni regionalnej.

Projekt realizuje zespół: dr hab. Ewa Czaplewska, prof. UG, dr Irena Chawrilska, dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, dr Michał Pruszak, dr Martyna Wielewska oraz mgr Sonia Czaplewska.

Strona główna projektu:

“LOSt in Gdańsk” – Akademickie Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Uniwersytetu Gdańskiego

Termin realizacji: 01.07.2022-31.08.2023