Zwiększenie dostępu migrantów do informacji o szczepionkach w Trójmieście

Instytucja ogłaszająca konkurs:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej w ramach programu Promocja Języka Polskiego

W trzeciej edycji Programu Promocja Języka Polskiego Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) Akademickie Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej we współpracy z Centrum Zrównoważonego Rozwoju zrealizowały projekt pt. „Narracje o zrównoważonym rozwoju – perspektywa polska”.

Działania, które były realizowane we współpracy z Trinity College na Uniwersytecie Dublińskim, polegały na przygotowaniu i przeprowadzeniu cyklu warsztatów, udziału w PC Dramie, tutoringu rówieśniczym studentów Trinity College i UG, wydaniu publikacji i organizacji konferencji pt. Polska kultura dla zrównoważonego rozwoju.

Centrum Zrównoważonego Rozwoju wspólnie z Trinity College w Dublinie zaprojektowało przeprowadzenie działań projektowych związanych z celami zrównoważonego rozwoju SDG (Sustainable Development Goals). Akademickie Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej we współpracy z gdańskim teatrem Miniatura przygotowało cykl warsztatów dotyczących polskiej literatury SDG oraz czytanie performatywne tekstów literackich dla studentów, polonii w Dublinie i uczniów polskich liceów.