Polityczne uwarunkowania transformacji energetycznej w Polsce w latach 2004-2020

Instytucja ogłaszająca konkurs:

Narodowe Centrum Nauki w ramach programu Preludium Bis

Projekt pt. “Polityczne uwarunkowania transformacji energetycznej w Polsce w latach 2004-2020” uzyskał finansowanie w ramach Programu Preludium Bis 2 Narodowego Centrum Nauki. 

Celem projektu jest pogłębienie istniejącej wiedzy na temat procesu transformacji energetycznej Polski w latach 2004-2020 w szczególności: identyfikacja czynników mających wpływ na inicjowanie i przebieg procesu transformacji energetycznej, zbadanie roli instytucji strukturyzujących procesy legislacyjne, regulacji, instrumentów politycznych, wzorców interakcji między rządem a interesariuszami, koncepcji politycznych, programów i strategii sektorowych.

Wyniki przeprowadzonych badań będą stanowić ważny głos w dyskursie akademickim na temat politycznych uwarunkowań transformacji energetycznej w latach 2004- 2020. Kierownikiem projektu jest dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG. Sfinansowanie projektu badawczego oraz przyznanie stypendium naukowego na kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych otrzymał mgr Bartosz Duraj.