Z radością informujemy, że Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego staje się jednostką uznawaną  i coraz bardziej rozpoznawalną, zarówno w środowisku lokalnym jak i międzynarodowym, czego dowodem jest angażowanie ekspertów CZRUG w tworzenie polityk i strategii związanych realizacją celów Agendy 2030 i strategii lokalnych.

Nasze Centrum jako instytucja ekspercka zostało włączone w przygotowanie i realizację pilotażowego projektu Wspólnego Centrum Badawczego (JRC)  “REGIONS 2030: Monitorowanie celów zrównoważonego rozwoju w regionach UE – wypełnianie luk w danych” wspieranego przez Parlament Europejski. W przedsięwzięciu wzięło udział 10 regionów z różnych części Europy (Grecji, Hiszpanii, Włoch, Portugalii, Rumunii, Turcji i Polski reprezentowanej przez województwo pomorskie). Liderem polskiej części projektu był Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Komisja Europejska podkreśliła kluczową rolę regionów w lokalizacji celów zrównoważonego rozwoju, a do pilotażu wybrano regiony, które mają silną ambicję monitorowania realizacji celów zrównoważonego rozwoju oraz zainteresowane badaniem synergii monitorowania celów zrównoważonego rozwoju, kształtowania polityki i zrównoważonego rozwoju regionalnego.

Ekspertem  opracowującym raport dla województwa pomorskiego została dr hab. Sylwia Mrozowska, prof.UG, Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju UG. W tworzenie raportu zaangażowali się także pracownicy Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG: dr Krzysztof Szczepaniak, dr Barbara Kijewska, Jolanta Mrozek-Kwiatkowska oraz doktorant Bartosz Duraj. W analizie stanu realizacji celów zrównoważonego rozwoju w regionie wsparli CZRUG praktycy –  Dyrektor Urzędu Statystycznego w Gdańsku dr hab. Jerzy Auksztol oraz Iwona Borkowska wraz z zespołem Departamentu Rozwoju Regionalnego i Lokalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Rezultatem projektu jest zdefiniowanie zestawu wskaźników dla uczestniczących w pilotażu regionów UE do monitorowania realizacji SDG, co docelowo powinno przełożyć się na monitorowanie wskaźników w całej UE. Efekt pracy ekspertów w Pomorskim to m.in. identyfikacja wskaźników  wymagających zindywidualizowanego podejścia w regionie i propozycje monitorowania dodatkowych wskaźników. Raport zawiera też rekomendacje przyszłych działań uwzględniające założenia Agendy 2030 oraz Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030.

Raport jest dostępny on line:  JRC Publications Repository – Monitoring the SDGs in Pomorskie region, Poland (europa.eu)

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych  prezentacją efektu projektu, czyli raportu stanowiącego propozycję podejścia do monitorowania Celów Zrównoważonego Rozwoju z perspektywy polskich regionów na konferencję „Na drodze do zrównoważonego rozwoju – wyzwania monitorowania celów Agendy 2030”, która odbędzie się w dniu 22.09.2023 r. od godz. 10.00 w Centrum Hevelianum w Gdańsku przy ul. Gradowej 8  Spotkanie stworzy też okazję do przybliżenia metod monitorowania SDG na pozostałych szczeblach – europejskim i krajowym. Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie https://regions2030.pomorskie.eu/.

Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza też pracowników naszej uczelni do współpracy przy realizacji kolejnych przedsięwzięć i projektów badawczych.