Eksperci z Pomorza, pod kierunkiem dr hab. Sylwii Mrozowskiej, prof. UG, opracowali raport stanowiący wkład w realizację projektu finansowanego przez Parlament Europejski, a wdrożonego przez Joint Research Centre (JRC) – „REGIONS2030: Monitoring the SDGs in EU regions – filling the data gaps”.

Fot. JRC

27 listopada Rada Europejska opublikowała swoje konkluzje na temat postępów w realizacji Agendy 2030 w dokumencie: Accelerating the localization of the SDGs. Rada UE podkreśliła, że uznaje pracę wykonaną przez Joint Research Centre Komisji Europejskiej, w ramach projektu Regions2030 i wzywa Komisję do rozszerzenia mandatu JRC na współpracę z innymi Regionami.

Jest to wielkie uznanie dla pracy ekspertów, w tym również z Uniwersytetu Gdańskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, gdańskiego oddziału Głównego Urzędu Statystycznego i wyraźny mandat do dalszej pracy na rzecz badań i postępów w realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

W tworzenie raportu dla województwa pomorskiego zaangażowani byli między innymi pracownicy Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG: dr Krzysztof Szczepaniakdr Barbara Kijewska, Jolanta Mrozek-Kwiatkowska oraz doktorant Bartosz Duraj. W analizie stanu realizacji celów zrównoważonego rozwoju w regionie pomorskim wsparli CZRUG praktycy – Dyrektor Urzędu Statystycznego w Gdańsku dr hab. Jerzy Auksztol oraz Iwona Borkowska wraz z zespołem Departamentu Rozwoju Regionalnego i Lokalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

5 grudnia w Brukseli odbyło się wydarzenie podsumowujące projekt, w którym udział wzięła między innymi dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju UG.

Raport końcowy dostępny jest na stronie:

JRC Publications Repository – Monitoring the SDGs at regional level in EU. REGIONS2030 pilot project Final Report (europa.eu)

Raport dla województwa pomorskiego dostępny jest na stronie:

JRC Publications Repository – Monitoring the SDGs in Pomorskie region, Poland (europa.eu)

O projekcie

Projekt „REGIONS2030: Monitoring the SDGs in EU regions – filling the data gaps” ma charakter pilotażowy, a jego celem jest monitorowanie realizacji celów zrównoważonego rozwoju w regionach Unii Europejskiej zaangażowanych w projekt, zbadanie synergii monitorowania celów zrównoważonego rozwoju, kształtowania polityki zrównoważonego rozwoju regionalnego. Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG jest partnerem Samorządu Województwa Pomorskiego w realizacji projektu. Wśród regionów, które uczestniczą w projekcie REGIONS2030 znalazły się także: Βόρειο Αιγαίο (Wyspy Egejskie Północne, Grecja), Δυτική Μακεδονία (Macedonia Zachodnia, Grecja), Comunidad Foral de Navarra (Hiszpania), Andaluzja (Hiszpania), Piemont (Włochy), Apulia (Włochy), Centro (Portugalia), Nord-Vest (Rumunia), oraz Manisa, Afyonkarahisar, Kutahyatr i Usak (Turcja).

Więcej informacji o działaniach województwa pomorskiego i CZRUG znajduje się na stronie:

https://czrug.ug.edu.pl/projekty/regions-2030/

Fot. Joint Research Centre, European Commission