Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 obejmuje powiązane ze sobą cele, w tym eliminację ubóstwa, wzrost gospodarczy, inkluzję społeczną, ochronę środowiska, sprawiedliwość społeczną i pokój dla wszystkich ludzi. Współpraca międzynarodowa jest niezbędnym elementem w realizacji celów zrównoważonego rozwoju ponieważ zagrożenia współczesnego świata mają charakter globalny. 

Uniwersytety mają wyjątkową rolę do odegrania w koordynowaniu międzysektorowej realizacji celów zrównoważonego rozwoju ponieważ są one agendami innowacji, rozwoju gospodarczego i społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym. Ponadto, uczelnie i instytucje badawcze odgrywają ważną rolę w budowaniu społeczeństw opartych na wiedzy. 

Niewątpliwie kluczową rolę we współpracy między uniwersytetami odgrywają projekty, zarówno te badawcze jak i implementacyjne, z udziałem dużych międzynarodowych konsorcjów. Pozwala to na tworzenie nowych metodologii, wypracowywanie wspólnych rozwiązań istniejących problemów ekonomicznych, gospodarczych, politycznych i społecznych oraz na wymianę istniejących już dobrych praktyk. 

Współpraca międzynarodowa między uczelniami to także wymiana pracowników naukowych, pracowników administracji oraz studentów. Umożliwia to transfer wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji zadań wynikających z SDGs.

Europejskie uniwersytety i instytuty badawcze, współpracując z lokalnymi i globalnymi partnerami, z otoczeniem społecznym, przyczyniają się do zmian technicznych, gospodarczych i społecznych. Najważniejszą misją uczelni jest kształcenie przyszłych liderów i profesjonalistów,  którzy będą w stanie sprostać globalnym wyzwaniom odzwierciedlonym w Celach Zrównoważonego Rozwoju (SDG).