Na przełomie maja i czerwca (29.05–02.06) na Uniwersytecie Maltańskim odbyły się warsztaty z zakresu Science Communication, w których wzięli udział przedstawiciele każdego z uniwersytetów wchodzących w skład sojuszu SEA-EU: Uniwersytet Zachodniej Bretanii (Francja), Uniwersytet Christiana-Albrechta w Kilonii (Niemcy), Uniwersytet w Splicie (Chorwacja), Uniwersytet Maltański w Valletcie (Malta) oraz Uniwersytet Gdański. Nasz uniwersytet reprezentowała dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG oraz dr Irena Chawrilska, Dyrektor Akademickiego Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców.

Poza licznymi zajęciami warsztatowymi w przestrzeni uniwersyteckiej, uczestnicy konferencji przygotowali również swoje wystąpienia i zaprezentowali je w przestrzeni Esplora Interactive Science Centre (Esplora). Spotkanie stanowiło okazję do wymiany doświadczeń dotyczących procesów komunikacyjnych zachodzących w ramach praktyk naukowych. Wyjazd na Uniwersytet Maltański stanowił również okazję do spotkań mających na celu pogłębienie współpracy z naszymi partnerami w zakresie wspólnych projektów, konferencji, publikacji.