Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG i Komisja ds. Społecznej Odpowiedzialności UG zapraszają do obejrzenia wywiadu przeprowadzonego przez studentów w ramach programu Uniwersyteckie rozmowy o zrównoważonym rozwoju. Pierwszy z wywiadów otwierający cykl rozmów o zrównoważonym rozwoju dotyczy 3 celu Agendy 2030 ONZ: dobre zdrowie i jakość życia.

Stażyści CZRUG prześledzili informacje dotyczące pandemii, sformułowali pytania, na które odpowiedzi udzieliła ekspertka wirusolog, prof. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk.

Uniwersyteckie rozmowy o zrównoważonym rozwoju to cykl wywiadów z badaczami i badaczkami Uniwersytetu Gdańskiego. Naukowcy i naukowczynie reprezentujący różne dyscypliny opowiadają, jak rozumieją zrównoważony rozwój, w jaki sposób realizują cele SDG w dydaktyce i badaniach.