Cel 11 – Zrównoważone miasta i społeczności

Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Wydział przyczynia się do promowania zrównoważonych miast i społeczności poprzez integrację nauki, sztuki i społeczności lokalnej w celu budowania świadomości i wspierania innowacyjnych rozwiązań dla przyszłości. Działania w tym zakresie obejmują następujące obszary:

Udział w tworzeniu projektów bioartystycznych:

Od wielu lat pracownicy i studenci Wydziału angażują się w tworzenie projektów bioartystycznych, wykorzystując substancje biologiczne i metody biotechnologiczne w procesie twórczym. Takie inicjatywy promują zrównoważony rozwój poprzez łączenie nauki i sztuki w celu podkreślenia relacji człowieka ze środowiskiem naturalnym.

Współpraca z Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia:

MWB rozpoczął współpracę z Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku, co zaowocowało realizacją licznych projektów bioartystycznych i podpisaniem umów partnerskich oraz Memorandum of Understanding. Współpraca ta jest kontynuowana poprzez organizację wystaw, wykładów i warsztatów, które integrują naukowców i artystów oraz promują dialog między nauką a sztuką.

Prezentacja prac artystów bioartu:

Na terenie Wydziału regularnie prezentowane są prace artystów bioartu, co pozwala na promowanie innowacyjnych i zrównoważonych podejść do sztuki i nauki. W ostatnim czasie były to min. projekty Elvina Flamingo Plant-Animals – symbiotyczna relacja roślino-zwierząt i Symbiotyczność tworzenia – Metabolizm antropocenu oraz wystawa dr Anny Kalwajtis BIOS – Laboratorium ciała.

Wystawy i wykłady:

Wydział organizuje wystawy, wykłady i panele dyskusyjne z udziałem artystów i naukowców, które koncentrują się na tematach związanych z biotechnologią, sztuką i zrównoważonym rozwojem społecznym. Dzięki temu studenci i pracownicy mają możliwość zetknięcia się z twórczością artystyczną inspirowaną biotechnologią i środowiskiem naturalnym.

Wydział Biologii

Wydział organizuje wystawy tematyczne w holu głównym. W budynku działa również muzeum inkluzji w Bursztynie. Wystawę stałą „Życie w lesie bursztynowym” można oglądać codziennie bezpłatnie.

Wydział Chemii

Wydział przyczynia się do rozwoju i wspiera lokalną sztukę. Jednostka udostępnia sale na regularne próby Chóru Uniwersyteckiego oraz próby zespołu jazzowego “Koneserzy”. Plac przed Wydziałem Chemii jest też wykorzystywany jako miejsce wydarzeń kulturalnych. Zorganizowany został tutaj między innymi koncert sekcji dętej Orkiestry UG.

Wydział Ekonomiczny

Dzięki współpracy z Urzędem Miejskim w Sopocie studenci współpracują z lokalną społecznością. Specjalność Morskie sektory off-shore porusza istotne z punktu widzenia zmian rynku pracy tematy: tradycje rybackie w regionie pomorskim i kultywowanie zanikających zasobów. Podczas corocznej Wydziałowej Inauguracji Roku Akademickiego odbywa się koncert Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego. Jedna z chórzystek reprezentuje Wydział Ekonomiczny. Prezentowany jest zróżnicowany repertuar obejmujący nie tylko muzykę klasyczną, ale także jazz, pop czy rock symfoniczny. Za pośrednictwem portalu zrzutka.pl została przeprowadzona akcja wsparcia gdańskiego Centrum Praw Kobiet. Dzięki wprowadzeniu metody design thinking i sesji warsztatowych z kołami naukowymi i Radą Samorządu Studentów WE było możliwe rozpoznanie potrzeb studentów i prototypowanie rozwiązań w zakresie dziedzictwa kulturowego na WEUG. Propozycje wynikające ze współpracy obejmowały i które zostały zrealizowane to m.in.: stworzenie fotograficznej tablicy historycznej Wydziału Ekonomicznego oraz pamiątkowej prof. Tadeusza Ocioszyńskiego.

Wydział Filologiczny

Wydział bezpłatnie udostępnia Salę Teatralną między innymi na próby i występy chóru, spektakle przygotowywane i wystawiane przez studentów lub zaproszonych gości, koncerty, spotkania oraz wydarzenia organizowane przez Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Język i kultura kaszubska, tworzenie i upowszechnianie interdyscyplinarnej wiedzy o Kaszubach oraz kształcenie nauczycieli języka kaszubskiego to działania, które realizuje i wspiera Wydział Filologiczny mając na uwadze misję naukową i dydaktyczną Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie tworzenia i upowszechniania interdyscyplinarnej wiedzy o Kaszubach. Wydział Filologiczny posiada w swojej ofercie między innymi studia I stopnia etnofilologia kaszubska oraz studia podyplomowe nauczanie języka kaszubskiego. Dla nauczycieli języka kaszubskiego odbywają się także konferencje języka kaszubskiego między innymi „Gôdóm i piszã pò kaszëbskù. Od szkoły podstawowej do matury”, która została zorganizowana we wrześniu 2022 roku przez Wydział Filologiczny UG oraz Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Zorganizowano także wykład „Kaszubi i kaszubszczyzna – spojrzenie z zewnątrz. Współczesne badania humanistyczne w Polsce i na świecie” we współpracy z Instytutem Kaszubskim oraz dyktando kaszubskie „PISZÃ PÒ KASZËBSKÙ – KRÓLEWIÓNKA W PAŁACU” dla uczniów i dorosłych.

Wydział Historyczny

Dostęp do zabytków

Pracownicy wydziału działają na rzecz historii regionu i promują dziedzictwo historyczne. Wydział zapewnia publiczny dostęp do zabytków dziedzictwa naturalnego. Instytut Archeologii utrzymuje i prowadzi stanowiska archeologiczne – miejsca prowadzenia wykopalisk. Magazyn przedmiotów z wykopalisk udostępniany jest w celach naukowych. Z przedmiotów znajdujących się w magazynie powstają również ogólnodostępne wystawy w hallu przy ulicy Bielańskiej. Archeolodzy regularnie organizują także dni zwiedzania terenu wykopalisk z oprowadzeniem dla lokalnych mieszkańców i wszystkich zainteresowanych. W efekcie takich działań pracownicy wydziału podnoszą świadomość i dbałość o dziedzictwo regionu.

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

W 2021 r. prof. dr hab. Tomasz Paterek uzyskał grant od amerykańskiej organizacji non-profit Foundational Questions Institute (FQXi). Przyznane środki umożliwiły nawiązanie współpracy fizyków teoretycznych z artystami, a jej efektem jest mobilna instalacja artystyczna „Podróże Światła” zainspirowana polaryzacją i fizyką kwantową. Instalacja została wykonana na początku roku 2022 i dotychczas zaprezentowana w Centrum Nauki Experyment w Gdyni, Bibliotece UG oraz Bydgoskim Centrum Sztuki.

Wydział Prawa i Administracji

Wydział przyczynia się do rozwoju lokalnej sztuki współpracując między innymi ze Studiem Wokalnym UG.

Wydział Zarządzania

Chór Wydziału Zarządzania UG

Kultura jest ważnym elementem zrównoważonego rozwoju społeczeństwa. Chór Wydziału Zarządzania UG „Non -Serio” można usłyszeć w różnorodnym repertuarze: klasycznym, rozrywkowym, kabaretowym, cerkiewnym, gospel, w wykonaniach a cappella, ale i w towarzystwie orkiestry symfonicznej czy muzyków jazzowych. Grupa ma na swoim koncie liczne nagrania płytowe i telewizyjne. Występy wydziałowego Chóru były organizowane w różnych lokalizacjach, takich jak: Wydział Zarządzania UG, Park Oliwski, sala teatralna Wydziału Neofilologii UG, sala kultury w Gdyni Orłowie, kościół św. Jana w Gdańsku czy oliwski Ratusz Kultury.