Cel 12 – Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji

Biuro European University of The Seas – SEA-EU

W ramach projektu SEA-EU zakupione zostały butelki z filtrem w celu zminimalizowania konsumpcji wody w butelkach plastikowych.

Wydział Biologii

Wydział Biologii ma podpisaną umowę ze specjalistyczną firmą zajmującą się neutralizacją odpadów biologicznych i chemicznych. Odpady są kategoryzowane, opisywane, pakowane w sposób umożlwiający bezpieczny transport. Ilość i rodzaj oddawanych do utylizacji odpadów jest każdorazowo ewidencjonowana.

Wydział Chemii

Dr inż. Patrycja Jutrzenka Trzebiatowska z Katedry Technologii Środowiska Wydziału Chemii dostała finansowanie w ramach konkursu NCN, Sonatina 5 na realizację projektu „Struktury metaloorganiczne (MOF) jako potencjalne katalizatory chemicznego recyklingu polimerów”. Badania będą skupiały się na recyklingu chemicznym wybranych tworzyw sztucznych w obecności nowych katalizatorów – struktur metaloorganicznych MOF (ang. metal organic frameworks). Tematyka projektu wpisuje się w trendy zielonej chemii, ponieważ recykling chemiczny pozwala na zagospodarowanie odpadów oraz odzysk cennych substratów, które mogą być powtórnie wykorzystane do syntezy nowych materiałów.

Wydział Ekonomiczny

Wydział wdraża politykę utylizacji odpadów oraz minimalizacji zużycia plastiku.

Wydział Historyczny

Wydział wdraża politykę utylizacji odpadów – w budynku jest pojemnik na zużyte baterie.

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Dr Illia Serdiuk prowadzi projekt pt. “Breaking bad w materiałach organicznych: czy emitery do OLED łamią zasady fotofizyki?”. Badania mają na celu zmniejszenie zużycia ciężkich metali i zastąpienia ich organicznymi, mniej toksycznymi i łatwymi w utylizacji komponentami.

Wydział działa na rzecz minimalizacji zużycia plastiku. Została podpisana umowa na dostawę wody z dystrybutora butlowego z firmą Eden Springs, a od 2022 roku z bezbutlowego (umowa ogólnouczelniana z firmą Rosa).

Wydział Nauk Społecznych

Wydział wdraża politykę utylizacji odpadów, w tym materiałów niebezpiecznych.

Wydział Oceanografii i Geografii

Dr Justyna Kobos uczestniczyła we wrześniu 2022 roku w szkoleniu „Gospodarka odpadami medycznymi i weterynaryjnymi w świetle obowiązujących regulacji prawnych”.

Administracja wydziału podejmuje działania na rzecz minimalizacji zużycia plastiku. W tym celu zainstalowano dystrybutor wody bezbutelkowy ROSA.

Wydział Prawa i Administracji

Na Wydziale zainstalowano ekologiczny dystrybutor służący do napełniania butelek, bidonów czy kubków. Jest on wyposażony w czujnik uruchamiający wypływ wody, a także wbudowany licznik butelek o pojemności 1 litra.

Wydział Zarządzania

Wydział ma wypracowane praktyki utylizacji tonerów oraz baterii. Jednostka wdraża politykę minimalizacji zużycia plastiku. Wydział Zarządzania, jako jedna z pierwszych jednostek Uniwersytetu Gdańskiego, zrezygnował z zakupu wody butelkowanej oraz plastikowych, jednorazowych kubków.