Cel 2 - Zero głodu

Cel 2: Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo

Biuro European University of The Seas – SEA-EU

Jednostka przedkłada nabywanie produktów z lokalnych, zrównoważonych źródeł nad inne.

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Pracownicy Wydziału uczestniczą w działaniach na poziomie regionalnym, krajowym, jak i międzynarodowym mających na celu wyeliminowanie głodu, osiągnięcie bezpieczeństwa żywnościowego oraz promowanie zrównoważonego rolnictwa. Włączają się w działalność edukacyjną w tym zakresie, promując innowacyjne rozwiązania biotechnologiczne, które przyczyniają się do eliminacji głodu, poprawy jakości żywności i zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Na Wydziale prowadzone są również badania nad biotechnologicznymi rozwiązaniami mającymi na celu zwalczanie chorób roślin, szkodników i innych zagrożeń zdrowia roślin, co wpływać może na stabilność produkcji żywności. Co więcej, Wydział współpracuje z producentami żywności, prowadząc badania produktów rolnych.

Prof. dr hab. Ewa Łojkowska przewodniczy pracom Komitetu Biotechnologii PAN, który promuje różnorodne działania wspierające rozwój i zrównoważone upowszechnienie biotechnologii. Prof. Łojkowska organizuje także wykłady popularnonaukowe na temat nowoczesnych technologii w hodowli roślin, w tym wkładu technologii edycji genomu (CRISP-CAS) w hodowlę nowych odmian roślin użytkowych.

Na Wydziale funkcjonuje również Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowe MWB UG i GUMed, kierowane przez prof. dr hab. Ewę Łojkowską, które wykonuje badania produktów rolnych pod kątem obecności bakterii chorobotwórczych dla roślin. Laboratorium współpracuje między innymi z producentami żywności ekologicznej oraz przedsiębiorstwami rolniczymi w zakresie metod i technik wykrywania i identyfikacji fitopatogenów bakteryjnych oraz nowoczesnych i ekologicznych metod eradykacyjnych. Laboratorium współpracuje z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) i Centralnym Laboratorium PIORiN w Toruniu w zakresie monitorowania bakteryjnych patogenów roślin na plantacjach nasiennych ziemniaka.

Wydział Biologii

Wydział zapewnia dostęp do wiedzy, umiejętności i technologii związanych z bezpieczeństwem żywieniowym, zrównoważonym rolnictwem i akwakulturą dla lokalnych rolników i producentów żywności.

Wydział Ekonomiczny

Wydział działa na rzecz upowszechnienia wiedzy o bezpieczeństwie żywieniowym oraz racjonalnym wykorzystaniu żywności, w tym m.in. w ramach projektu „Science Clubs w UG-znane i nieznane oblicza nauki” w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki (MEiN) zrealizowano wykłady „Bogactwo i ubóstwo”, filmy „Zero Waste” i prezentacje studentów, np. „Żywność genetycznie modyfikowana – szansa czy zagrożenie?” (Kongres Ekonomicznych i Ekologicznych Kół Studenckich „KEEKS 2022”). W budynku WE znajdują się strefy, w których studenci mogą podgrzać przyniesione ze sobą jedzenie. Społeczność bierze udział w zbiórkach, m.in. zorganizowanych w ramach Światowego Dnia Żywności. Studenci włączyli się w akcję zbiórki żywności dla Banku Żywności w Trójmieście i zbierali produkty żywnościowe z długim terminem ważności, która została dostarczona do Sklepu Społecznego „Za Stołem” (blisko 45 kg produktów spożywczych).

Wydział Nauk Społecznych

Wydział przedkłada nabywanie produktów z lokalnych, zrównoważonych źródeł nad inne.

Wydział Oceanografii i Geografii

W ramach projektów AquaVIP (Platforma rozwoju kariery w akwakulturze w regionie Południowego Bałtyku) oraz Blue Platform (Bioekonomia na rzecz błękitnego wzrostu w Regionie Morza Bałtyckiego) zostały zorganizowane wydarzenia adresowane do producentów żywności z sektora akwakultury, zainteresowanych wykorzystaniem zrównoważonych technologii, jak na przykład systemów zwrotnego obiegu wody RAS (ang. Recirculating Aquaculture System) do hodowli ryb oraz skorupiaków, jak również w hodowlach akwaponicznych.

Wydział Prawa i Administracji

Wydział zapewnia zrównoważone opcje żywieniowe, w tym zdrowe dania wegetariańskie i wegańskie, które można kupić w budynku w przystępnych cenach. Pracownicy przedkładają nabywanie produktów z lokalnych, zrównoważonych źródeł nad inne np. przy wyborze firmy cateringowej.

Wydział Zarządzania

Wydział zapewnia zrównoważone opcje żywieniowe, w tym dania wegetariańskie i wegańskie w przystępnych cenach. Wydział wspiera lokalnych rolników i producentów żywności celem szerzenia praktyk zrównoważonego rolnictwa.