Cel 4 – Dobra jakość edukacji

Cel 4: Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Dobra jakość edukacji stanowi jeden z najważniejszych obszarów działalności Wydziału.  Wydział aktywnie angażuje się w promowanie edukacji wysokiej jakości oraz idei uczenia się przez całe życie poprzez udział w projektach edukacyjnych oraz organizację seminariów oraz wydarzeń popularnonaukowych.

Pracownicy, doktoranci i studenci MWB UG i GUMed chętnie dzielą się swoją wiedzą i z zapałem angażują się w wydarzenia związane z popularyzacją nauki. Zainspirowani ideą uczenia się przez całe życie, starają się dotrzeć do jak najszerszej publiczności: od rodzin z dziećmi, poprzez młodzież szkolną, licealistów, aż do dorosłych pasjonatów nauki. Nasi popularyzatorzy edukacji dzielą się wiedzą i entuzjazmem do nauki poprzez przygotowane dla nich wykłady, pokazy, wystawy, stoiska oraz warsztaty. Obecnie Wydział zaangażowany jest w projekt „Pomorska Akademia Młodego Odkrywcy” finansowany przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”, którego celem jest właśnie popularyzacja nauki.

Wydział MWB UG i GUMed zaangażowany jest m.in. w takie wydarzenia jak: Noc Biologów, Pomorska Noc Naukowców, UG gra dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (Warsztaty biotechnologiczne MWB na aukcji dla WOŚP), Dni Otwarte: UG, MWB UG i GUMed oraz GUMed, Konkurs Biotechnologiczny dla szkół ponadpodstawowych, Pikniki Fahreneheita oraz Pikniki Naukowe organizowane przez Fundację Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego „Klimat dla Nauki” , Bałtycki Festiwal Nauki, Warsztaty biotechnologiczne Biotech Week dla szkół ponadpodstawych, Warsztaty dla szkół podstawowych „Młody Biotechnolog”, Praktyki dla najzdolniejszych licealistów “Młodzi Pasjonaci Biotechnologii”,  Letnia Szkoła Biotechnologii.

Mając na uwadze najwyższą jakość kształcenia na MWB wdrożono innowacyjną metodę dydaktyczno-wychowawczą służącą rozwijaniu potencjału studentów i motywowaniu do samorozwoju, tzw. tutoring akademicki. Nasz Wydział może pochwalić się aż czteroma tutorkami oraz prowadzeniem spotkań zarówno z tutoringu wydziałowego jaki i międzywydziałowego.

Nauczyciele akademicy kładą wysoki nacisk na utrzymanie i promowanie edukacji na najwyższym poziomie, jednocześnie sami podążając za ideą „life long learning”. Pracownicy MWB UG i GUMed nieustannie podnoszą swoje kompetencje i umiejętności podczas szkoleń i warsztatów organizowanych zarówno na naszym Wydziale, jak i w Centrum Dydaktyki i Tutoringu Uniwersytetu Gdańskiego, czy uczestnicząc w wymianach międzyuczelnianych z Program ERASMUS+ oraz SEA-EU. W ostatnich latach kilkoro pracowników ukończyło program Ministerstwa Edukacji i Nauki “Mistrzowie Dydaktyki” obejmujący szkolenia na prestiżowych uczelniach zagranicznych oraz przygotowanie                             i wdrożenie projektu dydaktycznego.

Warto także dodać, że na Wydziale, pod patronem studenckiego Koła Naukowego Bio-Med., zawiązała się społeczność skupiona wokół inicjatywy “Kulturalna Biotechnologia”. Grupa skupia wokół siebie studentów, doktorantów i naukowców nauk biologicznych, biomedycznych i biotechnicznych, a jej celem jest rozwój umiejętności miękkich przydatnych w pracy naukowej.

Wydział Biologii

Wydział organizuje wydarzenia otwarte dla otoczenia społecznego, które promują uczenie się przez całe życie. Wydział Biologii zorganizował w 2022 między innymi Noc Biologów, której tematem przewodnim była „różnorodność biologiczna: od genu po ekosystem”. Ponadto jednostka organizowała lub współorganizowała takie imprezy jak cykl wykładów z okazji Dnia Świadomości Stresu, czy adresowane do wszystkich wykłady, warsztaty oraz pokazy laboratoryjne pod hasłem „Dni Mózgu w Trójmieście”, w ramach Światowego Tygodnia Mózgu (Brain Awareness Week).

Programy edukacyjne

Na wydziale realizowane są programy edukacyjne “Poznaj pracę biologa” oraz “Zaproś naukowca do szkoły”. Jednostka zaprasza młodzież szkół ponadpodstawowych z pomorza zainteresowaną studiowaniem biologii oraz nauczycieli do współpracy w ramach warsztatów i wykładów edukacyjnych mających na celu promowanie wiedzy biologicznej. Tematyka zajęć obejmuje szereg zagadnień z dziedziny genetyki, biochemii, cytologii, mikrobiologii, fizjologii, biologii molekularnej oraz ekologii i ochrony środowiska. Warsztaty i wykłady są nieodpłatne, odbywają się zarówno w formule zdalnej, jak i stacjonarnej, w zależności od tematu.

Wydział Chemii

Studenci wydziału Chemii w ramach działalności w kołach naukowych przygotowali warsztaty chemiczne dla szkół podstawowych i przedszkoli między innymi z Gdańska, Gdyni i Kwidzyna.

Science Clubs

Jednostka organizuje wydarzenia, które są otwarte dla otoczenia społecznego. W ramach projektu „Science Clubs w UG – znane i nieznane oblicza nauki” zorganizowano między innymi: kawiarnie naukowe, konkurs „I ty możesz zostać wykładowcą”, Debaty oksfordzkie, dwie edycje Dnia zrównoważonego rozwoju, dwie edycje gry miejskiej oraz laboratoria i wykłady dla szkół średnich. W 2022 roku w tego typu wydarzeniach na Wydziale Chemii wzięły udział dwa tysiące osób.

Popularyzacja nauki

Pracownicy wydziału realizują działania edukacyjne także poza kampusem. Zorganizowali między innymi pokazy na Pikniku uczelni Fahrenheita, na piknikach organizowanych przez szkoły średnie, podstawowe i przedszkola. Koło Naukowe Ochrony Środowiska WCH wzięło udział w Pomorskim Sympozjum Chemicznym online. Członek KNOŚ wystąpił także z prelekcją na temat zanieczyszczeń, jakie znajdują się we wdychanym przez nas powietrzu. Doktoranci Wydziału Chemii odnoszą sukcesy na polu popularyzacji nauki. Mgr Patrycja Laszuk została laureatką zespołowej nagrody ogólnopolskiego konkursu studencko-doktoranckiego z elementami szkolenia “Popularyzacja nie boli” za projekt “Hex Integration”, natomiast laureatem indywidualnej nagrody Doktorancki Eksperymentator Roku został mgr Mateusz Baluk.

Wydział Ekonomiczny

Wydział Ekonomiczny organizuje wydarzenia, które są otwarte dla otoczenia społecznego, w tym dla szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych. Są to między innymi: Otwarte Wykłady Ekonomiczne, wykłady przygotowujące do olimpiad przedmiotowych, interaktywne wykłady i warsztaty, kawiarnie naukowe i konkursy dla młodzieży w ramach projektu „Science Clubs w Uniwersytecie Gdańskim – znane i nieznane oblicza nauki”, Piątki z Logistyką, Światowy Dzień Przedsiębiorczości, Dzień Zrównoważonego Rozwoju, Dni Otwarte Wydziału Ekonomicznego.

Pracownicy Wydziału brali udział w programie MEiN „Mistrzowie dydaktyki” oraz licznych szkoleniach dydaktycznych krajowych i międzynarodowych, dzięki którym wykładowcy akademiccy wdrażają nowe kompetencje i dzielą się swoimi doświadczeniem w ramach szkoleń z nauczycielami szkół średnich i podstawowych. Pracownicy WE prowadzą zajęcia dla uczniów szkół ponadpodstawowych i podstawowych, przedstawiają treści z zakresu ekonomii i finansów oraz biznesu. Prowadzone są Otwarte Wykłady Ekonomiczne kierowane do odbiorcy w każdym wieku. W wykładach stacjonarnych w I edycji w roku 2020 wzięło udział około 100 osób, natomiast po zmianie formuły na MS Teams w edycjach II-VII liczba uczestników wykładów online w latach 2021-2022 r. przekroczyła 2500 osób.

Wydział Filologiczny

Wydział organizuje kursy, szkolenia, webinaria, warsztaty naukowe, które są otwarte dla otoczenia społecznego. Współpracuje przy tym z zagranicą oraz włącza młodzież licealną w kształcenie uniwersyteckie. Naukowcy organizują również wykłady i prelekcje w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Webinaria i szkolenia

Wydarzenia dla otoczenia społecznego, które zorganizował wydział to między innymi: webinar metodyczny dla nauczycieli języka łacińskiego i kultury antycznej, szkolenie dla nauczycieli konsultantów: „Prawidłowa emisja głosu w połączeniu z technikami oddechowymi i elementami relaksacji”.  We współpracy z Biurem Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Wydział Filologiczny zorganizował między innymi szkolenie w zakresie pracy z dziećmi cudzoziemskimi „Nauczanie w klasie wielokulturowej i wielojęzycznej” dla 53 nauczycieli z 16 warszawskich szkół. Podobne kursy zostały przeprowadzone dla niesłyszących nauczycieli z Warszawy (z tłumaczeniem migowym). Szkolenie koordynowała prof. dr hab. Aneta Lewińska. Zostało ono wysoko ocenione przez nauczycieli.

Wydział Historyczny

Promocja uczenia się przez całe życie

Na wydziale są organizowane wydarzenia otwarte dla otoczenia społecznego, o zróżnicowanym charakterze: otwarte wykłady gościnne, spotkania integracyjne, festiwale. Jednym z takich wydarzeń były Dni Otwarte Wydziału Historycznego w kwietniu 2022 r. Dzięki zaangażowaniu i wsparciu studentów wydziału odwiedzający Uniwersytet Gdański licealiści i maturzyści mogli zapoznać się z ofertą wszystkich kierunków studiów wydziału, porozmawiać ze studentami poszczególnych kierunków, a także wziąć udział w zabawach i atrakcjach z nagrodami przygotowanych przez studentów. W programie nie zabrakło także wykładów wygłoszonych przez pracowników naukowych.

Wydział organizuje także między innymi wystawy historyczne, między innymi: „Ścigany. Bogdan Borusewicz. 40 Rocznica wprowadzenia stanu wojennego”, „100 lat Senatu”, czy „Polacy w Wolnym  Mieście Gdańsku”.

Popularyzacja wiedzy poza kampusem

Działania edukacyjne realizowane są również poza kampusem oraz online. “PoGADAMY o historii” to podcast historyczny w którym wykładowcy, doktoranci oraz studenci Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego opowiadają o swoich badaniach, zdobytych w ich czasie doświadczeniach oraz przeżytych przygodach, a także ciekawych projektach i inicjatywach podejmowanych na wydziale. Rada Samorządu WH współpracowała również z Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej UG przy organizacji całodziennych wycieczek z cyklu „Historyczne wakacje z CASiD”. Rekonstrukcje wydarzeń historycznych sprzed stuleci, takich jak bitwa pod Grunwaldem i oblężenie Malborka z roku 1410, polsko-szwedzka Bitwa Dwóch Wazów pod Gniewem z roku 1626, czy Festiwal Mitologii Słowiańskiej w Owidzu koło Starogardu Gdańskiego, gdzie znajduje się rekonstrukcja wczesnośredniowiecznego grodu, od lat przyciągają tłumy miłośników historii. Inicjatywa ta miała na celu jak najszersze rozpropagowanie tej formy poznawania i przeżywania historii również wśród członków społeczności naszej uczelni.

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Dla uczniów

Wydział organizuje wiele wydarzeń dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Prowadzony jest projekt „Zdolni z Pomorza _ Uniwersytet Gdański”, którego celem jest zapewnienie uczniom szczególnie uzdolnionym z województwa pomorskiego odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy wsparcia takie jak: spotkania akademickie, opiekę mentorską, warsztaty naukowe, kółka olimpijskie i warsztaty e-learningowe.

„Nauka? Taką – to ja lubię” to cykl imprez popularno-naukowych online, którego celem jest podniesienie poziomu kompetencji uczniów w zakresie nauk ścisłych. Oprócz tego, dzięki działalności stowarzyszenia „Bez rutyny” organizowane są między innymi konkursy matematyczne „Pomorskie Mecze Matematyczne”. Ponadto na Wydziale zorganizowano również akcję „Dziewczyny do ścisłych!”, której celem było zachęcenie uczennic do podjęcia studiów na kierunkach ścisłych.

W ciągu roku w powyższych wydarzeniach uczestniczy nawet pięć tysięcy gości.

Kształcenie kadr

Na Wydziale organizowane są kursy dla nauczycieli, między innymi dla opiekunów uczniów biorących udział w Pomorskich Warsztatach Naukowych w ramach programu „Zdolni z Pomorza – Uniwersytet Gdański”.

Wydział organizuje studia podyplomowe Podstaw Informatyki – absolwent uzyskuje uprawnienia do nauczania przedmiotu Informatyka w szkole podstawowej na II etapie edukacyjnym, obejmującym klasy IV–VIII oraz w szkole ponadpodstawowej, w ramach kształcenia ogólnego.

Pracownicy Wydziału od lat współpracują z Centrum EXPERYMENT w Gdyni, a także z kołami naukowymi, towarzystwami naukowymi i innymi organizacjami, czego owocem są gościnne seminaria i wykłady otwarte.

Wydział Nauk Społecznych

Wydział organizuje kursy i szkolenia zawodowe dla osób spoza uczelni.

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji społecznej

W 2022 roku z oferty kursu skorzystało 31 uczestników. Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie szeroko rozumianej problematyki pomocy społecznej i pracy socjalnej oraz nabycie umiejętności w zakresie kierowania i zarządzania publicznymi i niepublicznymi placówkami pomocy społecznej.

Wydział Oceanografii i Geografii

Wydział organizuje wydarzenia otwarte dla otoczenia społecznego odpowiadające idei uczenia się przez całe życie. Wśród nich były między innymi: Letnia Szkoła Fitoplanktonu we wrześniu 2022 r. w ówczesnej Stacji Limnologicznej w Borucinie; ekoPIKNIK w Mechelnikach, letnia szkoła projektu AquaVIP, webinaria na temat błękitnej bioekonomii pt. „Wyzwania i możliwości błękitnej bioekonomii w Regionie Morza Bałtyckiego”, czy zajęcia w Przedszkolu św. Antoniego z Padwy w Gdańsku Brzeźnie.

Popularyzacja wiedzy o SDG

Pracownicy i studenci wydziału realizują także działania mające na celu popularyzację wiedzy poza kampusem. Podczas pikniku naukowego Klimat dla Nauki we wrześniu 2022 roku przygotowano bogatą ofertę dla młodzieży przy stoiskach: Czy można polubić bałtyckie sinice” oraz „Złote algi z Odry”. Pracownicy uczestniczyli też między innymi: w spotkaniu „Dzień z pasją” i wzięli udział w dyskusji panelowej „Trendy i wyzwania zrównoważonego rozowju” w II LO w Elblągu; Dniu Ryby na Helu; Nocy Muzeów ze Stacją Morską im. Prof. Krzysztofa Skóry UG; Międzynarodowym Dniu Bałtyckiego Morświna; Dniu Dziecka w Helskim Fokarium; a także Światowym Dniu Morza.

Wydział Prawa i Administracji

Studia podyplomowe

Wydział organizuje kursy i szkolenia zawodowe dla osób spoza uczelni, kadry kierowniczej, między innymi studia podyplomowe Podatki i Prawo Podatkowe, podyplomowe studia Prawa Pracy, studia podyplomowe Ochrona danych osobowych, studia podyplomowe Postępowanie administracyjne, studia podyplomowe Prawo medyczne, czy studia podyplomowe Zarządzanie oświatą z prawem oświatowym.

Edukacja młodzieży

Wydział organizuje też wydarzenia otwarte dla otoczenia społecznego, na przykład Dni otwarte WPiA UG. Podczas tego wydarzenia w 2022 roku uczestnicy mogli wziąć udział w warsztatach z argumentacji i warsztatach kryminalistycznych (daktyloskopia, światło w laboratorium kryminalistycznym).

Dla Ukrainy

Wydział Prawa i Administracji we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Utrechcie rozpoczął prace nad przygotowaniem ogólnoeuropejskiego poradnika prawnego online dla uchodźców z Ukrainy. Zaprezentowano już rozdziały poświęcone oświacie, zdrowiu i wynajmowi.

Wydział Zarządzania

Idea uczenia się przez całe życie jest bliska władzom i społeczności Wydziału Zarządzania. W 2022 roku zorganizowano wiele wydarzeń otwartych nie tylko dla społeczności akademickiej, lecz także dla otoczenia zewnętrznego. Wśród nich były między innymi wykłady na temat: wyzwań jakie stoją przed polskimi bankami, o walutach cyfrowych i zdecentralizowanych finansach. Cyklicznie organizowane są spotkania z wybitnymi absolwentami sopockich wydziałów UG. W formule online odbyły się wykłady przeznaczone dla szerokiego grona odbiorców: „Twoja kariera w usługach finansowych: czy to dobra inwestycja”, „Big Data, czyli świat w oceanie danych” w ramach projektu „Science Clubs w Uniwersytecie Gdańskim – znane i nieznane oblicza nauki”.

Wydział organizuje kursy i szkolenia zawodowe dla osób spoza uczelni. 11 kierunków studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania skierowane jest do osób pragnących podnieść swoje kompetencje zawodowe i umiejętności w różnych obszarach zarządzania i ekonomii.

Wydział Zarządzania uczestniczył w Pikniku Naukowym UG „Klimat dla Nauki”, który odbył się w październiku 2021 r. Pracownicy i studenci przygotowali dla odwiedzających m.in.  stoisko „Pomorskie atrakcje turystyczne dla dzieci”. Na dzieci czekały liczne krzyżówki, konkursy, gry i quizy z nagrodami.

Zrównoważony rozwój też się opłaca

Koło Naukowe Investor zostało nagrodzone w konkursie Mój Zielony Uniwersytet. Dyplom za projekt „Zrównoważony rozwój też się opłaca” w imieniu Koła Naukowego Inwestor (Wydział Zarządzania) odebrała Anna Ciska razem z opiekunem dr. Krzysztofem Kowalke. Konkurs został zorganizowany przez dr hab. Arnolda Kłonczyńskiego, prof. UG, prorektora ds. Studenckich i Jakości Kształcenia we współpracy z Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG, Parlamentem Studentów oraz Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej. Patronat nad konkursem objął Rektor UG, prof. dr hab. Piotr Stepnowski.