Cel 7 – Czysta i dostępna energia

Zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie

Wydział Biologii

Stacja badawcza Wędrówek Ptaków oraz stacja terenowa Katedry Ekologii i Zoologii Kręgowców posiadają panele fotowoltaiczne, z których energia jest wykorzystywana w trakcie prac badawczych.

Wydział Chemii

W celu oszczędności energii elektrycznej na wydziale całkowicie wyłączano oświetlenie w budynku na noc i weekendy. Wśród planowanych działań jest między innymi zablokowanie możliwości włączenia światła w toaletach ogólnodostępnych po godzinie 22:00; umieszczenie komunikatów przypominających o wyłączaniu światła, montaż czujników ruchu toaletach ogólnodostępnych. W budynku zostały wyregulowane kurtyny powietrzne przy drzwiach wejściowych, a na dziedzińcu przed wydziałem wyłączono co trzecią lampę.

Wydział Ekonomiczny

Od 2021 roku na wydziale sukcesywnie jest wymieniane oświetlenie na energooszczędne (wymiana opraw i świetlówek na lampy ledowe).

Wydział cały czas rozwija ofertę studiów z zakresu odnawialnych źródeł energii. Na kierunku ekonomia zaproponowana została specjalność morskie sektory offshore, która wpisuje się w koncepcję niebieskiej gospodarki i jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie zdiagnozowane w ramach analiz trendów rynkowych. Powstały liczne prace magisterskie i doktorskie w języku polskim i angielskim dotyczące problemów pozyskiwania i wykorzystania energii.

Wydział Filologiczny

Budynek Neofilologii UG wykorzystuje odnawialne źródła energii. W 2022 roku na jego dachu zamontowano kilkadziesiąt paneli fotowoltaicznych w ramach projektu „Zielony Uniwersytet – dostawa, montaż i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej w Uniwersytecie Gdańskim”, dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Na korytarzach budynku, w toaletach oraz piwnicach stosowane są energooszczędne żarówki. W wybranych miejscach zainstalowano również automatyczne włączenie i wyłączanie światła.

Na rzecz transformacji energetycznej

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki razem z Wydziałem Chemii prowadzi studia stacjonarne I stopnia “Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna” – jest to międzywydziałowy kierunek interdyscyplinarny. Studia przygotowują do prowadzenia polityki bezpieczeństwa jądrowego oraz utrzymania ochrony radiologicznej, do pracy w nadzorze i kontroli obrotu i stosowania preparatów promieniotwórczych i promieniowania jonizującego.

Wydział Oceanografii i Geografii

Władze Dziekańskie w 2022 roku wydały rekomendacje do podjęcia działań zmierzających do uzyskania oszczędności zużycia energii elektrycznej i ciepła systemowego.

Wydział Prawa i Administracji

W lipcu 2021 r. Minister Klimatu i Środowiska powołał dr hab. Hannę Wolską do składu Rady Naukowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych na kadencję 2021-2025. Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Narodowego Centrum Badań Jądrowych w zakresie działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej. Dr hab. Hanna Wolska wybrana została również na powyższy okres do Komisji Regulaminowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych.

Wydział Zarządzania

Wydział realizuje plan oszczędności energii, który zakłada między innymi sukcesywną wymianę oświetlenia na energooszczędne. Ponadto wydział współpracuje i inicjuje działania na rzecz transformacji energetycznej. Dr Mariusz Chmielewski z Katedry Strategicznego Rozwoju bierze udział w pracach zespołu ds. współpracy z podmiotami sektora morskiej energetyki wiatrowej przy Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju.