Cel 9 – Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność

Wydział Biologii

Dr hab. Joanna Jakóbkiewicz-Banecka, prof. UG jest jedną z założycielek spółki TCI sp. z o.o. spin off Uniwersytetu Gdańskiego.

Wydział Chemii

QSAR Lab sp. z o. o., czyli spółka spin-off założona przez chemików z Uniwersytetu Gdańskiego, została wyróżniona w dwóch kategoriach konkursu Pomorskiego Gryfa Gospodarczego 2021: Lider Zielonej Transformacji oraz Lider Innowacji w podkategorii mikro i małe przedsiębiorstwa.  Eksperci QSAR Lab, przy użyciu metod chemoinformatyki, uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, pomagają swoim klientom przewidywać toksyczność i właściwości fizykochemiczne nowoprojektowanych związków chemicznych, dostarczając w ten sposób informacji niezbędnych do oceny ich bezpieczeństwa wymaganej przed wprowadzeniem produktu na rynek.

Wydział Oceanografii i Geografii

Officina Baltica sp. z o.o. to spółka spin-off Uniwersytetu Gdańskiego, która świadczy usługi i dostarcza produkty w sektorze błękitnej biotechnologii, oceanografii oraz IT dla nauki, tworzy urządzenia badawcze dedykowane głównie badaniom morskim; zajmuje się integracją urządzeń pomiarowych i tworzeniem oprogramowania badawczego.

Wydział Zarządzania

Wydział komercjalizuje wyniki badań naukowych – komercjalizacja bezpośrednia – umowy z instytucjami otoczenia gospodarczego.