Cel 3 – Dobre zdrowie i jakość życia

Popularyzacja wiedzy o terapiach przeciwnowotworowych

Jednostka popularyzuje wiedzę o terapiach przeciwnowotworowych poprzez liczne wykłady, wywiady i artykuły. Prof. dr hab. Natalia Marek-Trzonkowska poprowadziła między innymi jeden  wykładów z cyklu „Lekcje UG” na temat układu immunologicznego i terapii komórkowych.

Agenda Badawcza na rzecz terapii przeciwnowotworowych

Agenda Badawcza Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi, zgodnie z celami przyświecającym jej utworzeniu (Zarz. Rektora UG 92/R/17) skupia się na prowadzeniu prac badawczych  i rozwojowych dążących do wkładu w opracowanie terapii przeciwnowotworowych. Obecnie jednym w jednym z kluczowych projektów  Centrum są prace nad rozwiązaniami, które mogą przyczynić się do opracowania terapii niedrobnokomórkowego raka płuca.

Cel 5 – Równość płci

W siedzibie Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi (ICCVS) w Uniwersytecie Gdańskim powstał pokój dla rodziców małych dzieci. Inicjatywa ma wspierać rodziców w godzeniu życia prywatnego z naukowym. Pokój jest wyposażony w dwa miejsca do pracy przy komputerze oraz dostosowany do zapewnienia małym dzieciom opieki (miejsce do zabawy, przewijania, odpoczynku). Inicjatywa stanowi realizację działania 5.7. “Stworzenie pokoi rodzinnych dla rodziców małych dzieci na wydziałach” zaplanowanego w ramach “Planu wdrażania polityki równości płci w Uniwersytecie Gdańskim. Działania równościowe na lata 2022-2023”.

Centrum angażuje się również w promocję kobiet w nauce, w szczególności w dyscyplinach „STEM”. Prof. dr hab. Natalia Marek-Trzonkowska w lutym 2022 roku udzieliła wykładu podczas webinaru „Keeping Women in STEM Careeres- Fixing the Leaky Pipe”.

Inne działania związane z realizacją celów zrównoważonego rozwoju

Jednostka podejmuje inne, nie wymienione wyżej działania związane z realizacją celów zrównoważonego rozwoju.