Cel 2 – Zero głodu

Jednostka przedkłada nabywanie produktów z lokalnych, zrównoważonych źródeł nad inne.

Cel 3 – Dobre zdrowie i jakość życia

European Solidarity Corps – wolontariat w Breście

Studenci UG mieli możliwość wzięcia udziału w 9 miesięcznym programie wolontariatu w Breście w ramach European Solidarity Corps. Dział Studiów i Spraw Studenckich Uniwersytetu Zachodniej Bretanii poszukiwał osoby odpowiedzialnej za współpracę z zagranicznymi studentami przyjeżdżającymi do Brestu. Zadaniem wolontariusza była promocja działań biura wśród społeczności UBO oraz organizacja wydarzeń kulturalnych oraz dodatkowych inicjatyw.

Bieg charytatywny „La Solidaire de Brest”

Pracownicy i studenci UG pokonali dystans równy trasie z Gdańska do Porto by wspomóc charytatywne wydarzenie organizowane przez studentów z Uniwersytetu w Brest. Biegowa impreza integracyjna „La Solidaire de Brest” jest coroczną inicjatywą Uniwersytetu Zachodniej Bretanii, której celem było zachęcenie społeczności miast partnerskich do aktywności sportowej. Każdy z uczestników musiał zarejestrować swój udział na specjalnej platformie i w dniach 12-17 kwietnia pokonać jak największy dystans biegnąc, maszerując czy jadąc na rowerze. Dochód z charytatywnego biegu został przeznaczony na organizacje charytatywne.

Cel 5 – Równość płci

W ramach projektu SEA-EU sporządzono wspólny raport podsumowujący SEA-EU Gender Balance.

Cel 6 – Czysta woda i warunki sanitarne

W ramach projektu SEA-EU zakupione zostały butelki z filtrem w celu zminimalizowania konsumpcji wody w butelkach plastikowych. Są to materiały promocyjne – mają one nadruk logo SEA-EU, które mają zachęcać do spożywania wody z kranu. Ponadto, pracownicy Biura korzystają z dostępnej wody filtrowanej, którą można zaczerpnąć z dystrybutora znajdującego się w Rektoracie.

Futures Bootcamp

Wydarzenie „Futures Bootcamp – Towards a sustainable blue economy in 2030: Exploring opportunities for innovation and collaboration”, które odbywało się od czerwca do września 2021 roku było skierowane do naukowców, doktorantów i studentów szkół doktorskich z UG. Jego celem było stworzenie miejsca do omówienia przyszłości zrównoważonej niebieskiej biogospodarki i znalezienia innowacyjnych rozwiązań wspierających jej rozwój w poszczególnych regionach. Wydarzenie odbyło się w formule on-line oraz stacjonarnie na Uniwersytecie Maltańskim.

Cel 8 – Wzrost gospodarczy i godna praca

W ramach projektu SEA-EU sporządzono wspólny raport podsumowujący SEA-EU Gender Balance. Ponadto, zorganizowany został webinar SEA-EU “Experts Panel: Implementing Gender Equality Plans in Academia – What have we learnt so far” podsumowujący wdrażanie Gender Equality Plans na uczelniach partnerskich SEA-EU.

Cel 10 – Mniej nierówności

Podkomitet ds. tożsamości – Identity Subcommittee

Podkomitet funkcjonuje w ramach projektu SEA-EU. Zadania zespołu skupiają się na promowaniu kompetencji językowych, wspieraniu wielokulturowości przez prowadzenia programów kulturowych. Podkomitet jest także łącznikiem pomiędzy studentami i pracownikami, a społeczeństwem poprzez prowadzenie programów społecznych Erasmus, włączając w to wolontariat europejski i stowarzyszenia obywatelskie. W ramach działań zespołu został sporządzony raport „Gender Database”, przeprowadzone międzynarodowe seminarium „SEA-EU Experts Panel Gender Equality Plans Implementation” na temat planów i inicjatyw dotyczących równości płci na uczelni oraz seria podcastów „Diverse vioces”. Zespół jest złożony z ekspertów ze wszystkich uczelni partnerskich SEA-EU.

Observatory for Migration & Human Rights

Jednym z priorytetowych zadań uczelni partnerskich SEA-EU jest problem migracji. W ramach współpracy powstał wielodyscyplinarny zespół SEA-EU Observatory for Migration & Human Rights, który organizuje swoje badania wokół 3 głównych osi: międzynarodowej polityki UE wpływającej na migracje, migrantów i praw człowieka oraz kryzysu zarządzania UE w dziedzinie migracji. Zespół jest złożony z ekspertów ze wszystkich uczelni partnerskich SEA-EU.

Cel 12 – Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

W ramach projektu SEA-EU zakupione zostały butelki z filtrem w celu zminimalizowania konsumpcji wody w butelkach plastikowych.

Cel 14 – Życie pod wodą

MOOC

W ramach SEA-EU utworzono internetową platformę MOOCs, na której znaleźć można szereg kursów edukacyjnych poświęconych zrównoważonemu wykorzystywaniu oceanów. Kursy są skierowane głównie do studentów studiów licencjackich i ich wykładowców, ale z oferty mogą także skorzystać wszyscy zainteresowani taką tematyką.

Webinaria Blue Talks

Cykl międzynarodowych webinariów promował temat błękitnej gospodarki. Wśród zagadnień omawianych przez ekspertów był przemysł i sektory związane z oceanami, morzami i wybrzeżami takie jak rybołówstwo, akwakultura, turystyka przybrzeżna, transport morski, działalność portowa i przemysł stoczniowy. W roli prelegentów występowali eksperci z uczelni SEAEU oraz instytucji partnerskich. Wydarzenie było otwarte dla publiczności.

EuroSea

12 studentów z uczelni partnerskich SEA-EU miało okazję uczestniczyć w EuroSea Annual Meeting 2022 w Kadyksie. EuroSea to innowacyjna inicjatywa Unii Europejskiej mająca na celu ulepszanie i integrowanie europejskiego systemu obserwacji oraz prognozowanie zmian zachodzących w oceanach.

Cel 16 – Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

W ofercie SEA-EU pojawił się kurs online z międzynarodowego prawa migracyjnego organizowany przez Uniwersytet Maltański. Do udziału zaproszeni zostali studenci, którzy chcą zrozumieć mechanizmy regulujące obowiązki i prawa migrantów z uwzględnieniem praw człowieka i prawa pracy. Podczas spotkań zostały poruszone tematy m.in. bezpaństwowości, migracji przymusowej i dobrowolnej oraz nielegalnych działalności.

Cel 17 – Partnerstwa na rzecz celów

MAKEATHON 2021

Konkurs miał na celu wyłonienie najlepszych studenckich pomysłów na wprowadzenie celów zrównoważonego rozwoju na kampusach uniwersyteckich SEA-EU. Do inicjatywy mogli przystąpić studenci wszystkich kierunków i poziomów studiów. Rezultatem końcowym miał być prototyp (wersja elektroniczna lub fizyczna) rozwiązania, produktu czy usługi. Najlepsze zespoły wzięły udział w wielkim finale, który odbył się na Uniwersytecie w Splicie w listopadzie 2021 roku.

Sport & Solidarity

Wiosną 2021 roku w ramach wydarzenia skierowanego między innymi do społeczności Trójmiasta została zorganizowana wideokonferencja TheEuropean SEA-EU Day „Sport&Solidarity”. Podczas wydarzenia studenci zaprezentowali morską historię i kulturę regionu Dolnej Bretanii, który znany jest także z popularności sportów wodnych. Jednym z motywów przewodnich spotkania był również temat sportowej integracji społecznej. Drugą częścią sportowego tygodnia była impreza integracyjna Cooking Experience skierowana do studentów UG. Sześciu partnerów Europejskiego Uniwersytetu SEA-EU zorganizowało wspólne doświadczenie kulinarne z uwzględnieniem celów zrównoważonego rozwoju. Ideą tego działania było rozbudzenie ciekawości studentów co do różnorodności europejskiego jedzenia oraz pokazania jak to co jemy wpływa na nasze zdrowie, gospodarkę i środowisko. Na każdym uniwersytecie partnerskim odbyły się lokalne konkursy, które miały na celu wybranie najlepszych przepisów odzwierciedlających lokalną kuchnię i zaprezentowanie „zrównoważonego rozwoju na talerzu europejskiego studenta”.

Semester Topic on Sustainability

Studenci wszystkich uczelni SEA-EU podczas roku akademickiego 2020/2021 mieli okazję uczestniczyć w interdyscyplinarnych kursach online, których motywem przewodnim był zrównoważony rozwój. Wśród tematów pojawiły się między innymi “Sea and marine environment protection”, “Green biotechnology and intelligent mariculture”, “Protection of the Antarctic marine ecosystem by the appropriate management”.

Inne działania związane z realizacją celów zrównoważonego rozwoju

Rejs badawczy SEA EU

Organizacja wspólnego rejsu badawczego SEA-EU w celu promowania działań Sojuszu oraz wzmocnienia współpracy naukowej instytucji partnerskich. Rejs miał celu połączenie międzynarodowej wiedzy partnerów w celu zbadania ważnych kwestii środowiskowych w skali ogólnoeuropejskiej. Rejs odbył się na pokładzie statku badawczego Uniwersytetu Gdańskiego r/v Oceanograf. Podczas rejsu z Gdańska do Kadyksu były realizowane trzy projekty: „Akumulacja gazu w osadach powierzchniowych szelfu kontynentalnego w ujęciu interdyscyplinarnym”; „Jakość powietrza w europejskich obszarach przybrzeżnych” oraz „Wielkoskalowe badania porównawcze mikroplastików w europejskich wodach przybrzeżnych”.