14 grudnia 2023 w siedzibie Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG odbyło się spotkanie  warsztatowe  Zespołu Enactus UG.

Enactus, to międzynarodowa organizacja studencka non-profit działająca na dwóch tysiącach uczelni w ponad 30 krajach świata na pięciu kontynentach. Zajmuje się edukacją i wsparciem studentów w wykorzystywaniu innowacji i przedsiębiorczości do rozwiązywania problemów oraz wyzwań ekonomicznych, ekologicznych i społecznych. Wpisują się one w realizację celów zrównoważonego rozwoju.

Celem spotkania było zorganizowanie prac zespołu projektowego Enactus na Uniwersytecie Gdańskim, wybór lidera i omówienie planu działań na najbliższe tygodnie, które mają doprowadzić do włączenia studentów Uniwersytetu Gdańskiego w realizację kolejnej edycji kreowania inicjatyw studenckich na rzecz zrównoważonego rozwoju. Co ważne, projekty oparte na zasadach biznesowych mają kształcić w studentach postawy społeczne i proekologiczne oparte na zdrowych podstawach rynkowych.

W spotkaniu zorganizowanym w Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego udział wzięli opiekunowie i mentorzy studentów:  dr Alicja Zbierzchowska, z Zakładu Pedagogiki Społecznej Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych (organizatorka i opiekun prac zespołu projektowego  Enactus UG), dr Małgorzata Bielenia z Katedry Transportu i Handlu Morskiego Wydziału Ekonomicznego a także dr Krzysztof Szczepaniak z Katedry  Inwestycji i Nieruchomości Wydziału Zarządzania, dyrektor CZRUG, który wraz z dr hab. Barbarą Pawłowską, prof. UG z Katedry Ekonomiki Transportu Wydziału Ekonomicznego pełni rolę mentorów zespołu Enactus UG.

Głównymi aktorami spotkania byli studenci Wydziału Ekonomicznego, Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Zarządzania, którzy z spośród swego grona wybrali na liderkę zespołu Kaję Jakóbczyk-Roman – studentkę pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Wkrótce planowane są kolejne spotkania warsztatowe. Wszystkim studentom oraz pracownikom naukowym zaangażowanym w działalność Zespołu Enactus UG życzymy owocnej pracy  w nadchodzącym 2024 roku.