W zeszłym tygodniu Dyrektor CZRUG dr Krzysztof Szczepaniak oraz menedżer projektów CZRUG mgr inż. Jolanta Mrozek-Kwiatkowska uczestniczyli w spotkaniu w ramach partnerskiego projektu BluAct 2nd Wave w Gdańsku.

Wydarzenie było okazją do wymiany doświadczeń oraz rozmowy na temat dalszej współpracy na rzecz rozwoju blue economy.

Fot. LinkedIn, Inkubator STARTER