Mając na uwadze, że wyzwaniem dla regionu pomorskiego na najbliższe lata będzie rozwój nowego sektora gospodarki związanego z morską energetyką wiatrową (MEW) Centrum Zrównoważonego Rozwoju we współpracy z Wydziałem Oceanografii i Geografii zorganizowało 17 marca 2022 r.  na Wydziale Chemii pierwsze z cyklu spotkanie pt. „Uniwersytet Gdański kształci kadry dla morskiej energetyki wiatrowej” z przedstawicielami nauki i środowiska gospodarczego. Wydarzenie miało na celu przedstawienie oferty edukacyjnej UG, w szczególności koncepcji dedykowanego dla branży MEW kierunku – Oceanografia fizyczna stosowana.

Powitania uczestników dokonali prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, Prorektor Uniwersytetu Gdańskiego ds. Innowacji i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym oraz dr hab. Waldemar Surosz, prof. UG – Dziekan Wydziału Oceanograf ii i Geografii.

Głównym punktem spotkania było zaprezentowanie oferty Uniwersytetu Gdańskiego. Dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, Dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju przedstawiła informację o Radzie Koordynacyjnej do spraw Morskiej Energetyki Wiatrowej. Dr Aleksandra Dudkowska, Kierownik Zakładu Oceanografii Fizycznej na Wydziale Oceanografii i Geografii oraz dr Jakub Idczak z Pracowni Teledetekcji i Analizy Przestrzennej dokonali prezentacji oferty oraz potencjału badawczo-edukacyjnego WOiG UG w zakresie oceanografii fizycznej. Następnie dr hab. Dorota Pyć, prof. UG, Kierownik Katedry Prawa Morskiego na Wydziale Prawa i Administracji, koordynatorka programu „Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju” w CZR UG zaprezentowała studia podyplomowe „Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa”.

W drugiej części spotkania z przedstawicielami biznesu MEW przeprowadzono badania fokusowe skoncentrowane na pytaniu:  „jaka wiedza, umiejętności, kompetencje w zakresie oceanografii fizycznej są potrzebne w gospodarce morskiej?”. Dyskusję poprowadziła dr Elżbieta Czapka socjolożka, koordynatorka Programu Współpraca Międzynarodowa w Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG.