We wtorek, 07 listopada 2023 r.  Centrum Zrównoważonego Rozowju odwiedzili goście z Centrum Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Podczas kilkugodzinnego spotkania zespoły z UG i UWM wymieniły się swoimi doświadczeniami w zakresie zrównoważonego rozwoju, transferu technologii i doradztwa zawodowego.

Centrum Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym to jednostka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, której zadaniem jest wspieranie integracji między uczelnią, a otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz działania na rzecz rozwoju regionu poprzez transfer wiedzy, innowacji i działania edukacyjne (źródło: strona CWO).