W poniedziałek, 27.03 w CZRUG odbyło się spotkanie zespołu Marine Science Shop w ramach projektu reSEArch EU, tj. „reinforce SustainablE Actions, resilience, cooperation and harmonisation across and by the SEA-EU Alliance” wdrażanego przez konsorcjum Uniwersytetu Europejskiego SEA-EU i finansowanego przez program Horyzont2020. Spotkanie dotyczyło Mariny Innowacji Uniwersytetu Gdańskiego.

W spotkaniu udział wzięli: dr Joanna Morawska z Biura Współpracy i Rozwoju UG, mgr Bartosz Duraj Koordynator współpracy z otoczeniem społecznym CZRUG, który w ramach inicjatywy pełni funkcję łącznika pomiędzy Uniwersytetem, a organizacjami pozarządowymi w regionie. Do udziału w przedsięwzięciu zostały również zaproszone: dr Judyta Borchet z Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych oraz mgr Paulina Stefańska z Wydziału Zarządzania.

Do kolejnej części spotkania dołączyli Łukasz Samborski Dyrektor RC Fundacji RC oraz Patrycja Surowiec Prezeska Spółdzielni Socjalnej Zeroban. Przedstawiciele tych instytucji wezmą udział w pilotażu.

Czym jest Marina Innowacji UG?

Marina Innowacji Uniwersytetu Gdańskiego to przestrzeń współpracy pomiędzy różnymi jednostkami regionu pomorskiego a uczelnią. Jej podstawowym założeniem jest poszukiwanie rozwiązań dla lokalnych wyzwań i problemów poprzez model tzw. Science Shop. Wbrew nazwie nie jest to sklep naukowy, ale jednostka, czy schemat działania, który ułatwia i zapewnia realizację wspólnych projektów nakierowanych na potrzeby organizacji społecznych, które zazwyczaj mają trudniejszy dostęp do badań naukowych.

W przypadku Mariny Innowacji UG w ramach pilotażu proponujemy organizacjom pozarządowym współpracę z naszymi studentami którzy pod okiem mentorów i ekspertów będą proponować rozwiązania mające odpowiedzieć na wybrane wyzwania zgłaszane oddolnie przez organizacje, czy małe społeczności. Studenci realizując projekt tym samym zweryfikują swoją wiedzę w praktyce, a także zdobędą nowe kompetencje i umiejętności, przede wszystkim miękkie. Organizacja może zyskać cennego partnera i innowacyjne pomysły wpisujące się w jej cele, a uczelnia, w tym pracownicy naukowi, nowe wyzwania i zagadnienia badawcze.

Zapraszamy zainteresowanych do współpracy!

mgr Bartosz Duraj