Historyczka dr hab. Anna Mazurkiewicz, prof. UG o ruchach migracyjnych:

W tej chwili, patrząc w skali globalnej mamy 82 miliony ludzi, wg UNHCR – większość z nich to są osoby, które zmuszone były do opuszczenia swojego domu, ale nie opuściły terytorium kraju. […] Poszukują bezpieczeństwa, ale nie mogą zostać u siebie. Wojny zawsze oznaczają cierpienie, strach przed utratą życia.

Zapraszamy kolejny na wywiad z cyklu „Uniwersyteckie rozmowy o zrównoważonym rozwoju”. Dr hab. Anna Mazurkiewicz, prof. UG jest historyczką, profesorką Uniwersytetu Gdańskiego, prodziekanem ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej oraz Kierowniczką Zakładu Historii Najnowszej Powszechnej na Wydziale Historycznym.

Wywiad przeprowadził stażysta CZRUG Aleksander Piskorz.