Dr hab. Ernest Czermański, prof. UG o transporcie trolejbusowym:

Postaraliśmy się znaleźć argumenty, dla których ten transport jest nowoczesny, jest ekologiczny, przyjazny środowisku i do tego niezawodny.

Zapraszamy na wywiad „Uniwersyteckie rozmowy o zrównoważonym rozwoju – zrównoważony transport”.

Dr hab. Ernest Czermański, prof. UG jest Kierownikiem Zakładu Gospodarki Morskiej Katedry Transportu i Handlu Morskiego.

Wywiad przeprowadziła stażystka CZRUG Janina Repeka.