Program Absolwent OW to inicjatywa Ocean Winds, prowadzona z sukcesami od 2020 roku dla studentów oraz absolwentów kierunków technicznych. W ramach Programu do polskiego projektu BC-Wind trafiły już cztery osoby i w związku z nową edycją Programu, niedługo może być ich więcej.

Program Absolwent OW trwa 2 lata, podczas których 15 najbardziej utalentowanych absolwentów z całego świata wyrusza w niesamowitą podróż, w trakcie której dwukrotnie rotują się pomiędzy różnymi projektami lub obszarami offshore w Hiszpanii, Korei Południowej, Polsce, Francji, Wielkiej Brytanii oraz Stanach Zjednoczonych.

Ten 2-letni międzynarodowy program rozwojowy jest niepowtarzalną okazją do zdobycia wiedzy i cennego doświadczenia, a także rozwoju zawodowego oraz osobistego. Na absolwentów czekają projekty pełne wyzwań, mentoring i coaching oraz mnóstwo ciekawych szkoleń. Co ważne, absolwenci są zatrudniani w ramach umowy o pracę i mogą korzystać z szerokiego pakietu benefitów. Udział w Programie zakłada również rotację stanowisk umożliwiająca specjalizację.

Wymagania, które trzeba spełnić, żeby wziąć udział w Programie Absolwent OW:

  • Posiadanie dyplomu ukończenia studiów z inżynierii, ekonomii lub prawa z oceną bardzo dobrą lub dobrą.
  • Posiadanie tytułu magistra będzie dodatkowym atutem.
  • Maksymalnie 12 miesięcy doświadczenia zawodowego zgodnego z kierunkiem studiów.
  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego. Znajomość innych języków będzie dodatkowym atutem.
  • Gotowość do zmiany miejsca zamieszkania w trakcie trwania Programu.
  • Gotowość do rozpoczęcia Programu we wrześniu 2023.

Rekrutacja właśnie wystartowała i trwa do końca marca. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV w języku angielskim i danych kontaktowych do 31 marca na adres: graduates@oceanwinds.com

Więcej informacji: https://www.oceanwinds.com/news/uncategorized/ocean-winds-3rd-graduates-program-edition-has-been-launched/