Ponad 100 członkiń i członków społeczności akademickiej UG wzięło udział w przygotowaniu wystawy Uniwersytetu Gdańskiego na Targach Edu Offshore Wind. Razem stworzyli największą ekspozycję spośród wszystkich uczelni, na której opowiadali o potencjale UG w branży offshore i zielonych technologii. 

Fotografia główna: Łukasz Bień

Targi Edu Offshore Wind to największe wydarzenie związane z kształceniem kadr w rozwijającej się branży Morskiej Energetyki Wiatrowej w Polsce. W wydarzeniu wzięło udział ponad 8 tys. młodych ludzi. To właśnie z nimi o ofercie naszej uczelni rozmawiali przedstawiciele jednostek i wydziałów UG, a także studenci reprezentujący 12 kół naukowych UG.

W ramach naszej ekspozycji uczestnicy Edu Offshore Wind mogli m.in. przenieść się na statek badawczy r/v Oceanograf za pomocą gogli VR, dowiedzieć się, jak z wiatru powstaje energia, zobaczyć, co żyje w wodach Morza Bałtyckiego, czy sprawdzić swoją wiedzę nt. celów zrównoważonego rozwoju.

Różnorodne ścieżki rozwoju

Zielone technologie oraz morska energetyka wiatrowa to interdyscyplinarne branże, do których potrzeba specjalistów z wielu dziedzin. Tę różnorodność widać było na wystawie Uniwersytetu Gdańskiego.

 Jesteśmy największą uczelnią na Pomorzu, mamy ponad 20 tys. studentów, dlatego tworzymy różnorodną ofertę, tak aby była dostosowana do potrzeb bardzo zróżnicowanej młodzieży szkół średnich i innych osób zainteresowanych studiami – mówił Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG. – Podobnie dla samej branży offshore oferujemy bardzo różne ścieżki kształcenia związane z oceanografią, biologią, chemią czy fizyką.

W odnalezieniu odpowiedniego dla siebie kierunku uczestnikom targów pomogły aplikacje stworzone przez Akademickie Centrum Wsparcia Psychologicznego, grupę studentów WMFiI pod opieką dr. Jakuba Neumanna, prof. UG oraz Centrum Informatyczne UG. Pierwszy z kwestionariuszy sprawdzał predyspozycje danej osoby do studiowania na poszczególnych kierunkach UG związanych z branżą offshore, drugi służył do zbadania samooceny. Po wypełnieniu ankiety aplikacja przedstawiała różne sposoby pracy nad podwyższeniem pewności siebie.

– Wypełniliśmy testy predyspozycji i obu nam wyszło, że odpowiednią dziedziną dla nas jest hydrografia – mówi Maciej Nowakowski, uczeń klasy o profilu technik informatyk w Zespole Szkół „Elektryk” im. Noblistów Polskich w Słupsku.

– Nie wiedzieliśmy, co to za dziedzina, więc zapytaliśmy o nią wystawcę z Uniwersytetu. Jest to interesujący temat. Niedługo na Bałtyku będą powstawały farmy wiatrowe i hydrografia zajmie się m.in. pomiarami pod ich budowę. Praca na statku i badanie dna to coś naprawdę fajnego – dodaje Mateusz Bocian, uczeń tej samej klasy.

– Byłam bardzo zaskoczona tym, ile osób wypełniło te testy. Wyniki sprawiały uczniom i uczennicom prawdziwą radość. Myślę, że poznawanie siebie zawsze przynosi pewnego rodzaju satysfakcję – mówi Dyrektorka ACWP UG dr Agata Rudnik. – Podchodzili do nas również nauczyciele i nauczycielki, ponieważ chcieli pokazać te aplikacje w szkole. 

Nie tylko studia

Jednym z głównych tematów rozmów w przestrzeni wystawienniczej UG była aktywność po zajęciach. Studenci z kół naukowych prezentowali inicjatywy związane m.in. z branżą offshore. O działalności dodatkowej opowiadali także reprezentanci studenckich mediów UG, czyli Neptun TV i Radia MORS.

– Przygotowaliśmy instalację wiatrową w skali mikro, aby pokazać, jak energia wiatrowa zamieniana jest na energię elektryczną. O ile za pomocą tego modelu możemy zasilić zaledwie światełka w ogrodzie, to sam proces jest taki sam – opowiada Mateusz Bednarski z Koła Naukowego Biznesu Chemicznego. – Uczniowie pytają, czy to faktycznie przyszłość energetyki, czy może pojawi się w międzyczasie inne źródło energii, które przebije źródła odnawialne.

Rozmowy o odnawialnych źródłach energii toczyły się również na stoisku Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG.

– Przygotowaliśmy quiz nt. sześciu celów zrównoważonego rozwoju, które związane są z branżą offshore – mówi student II roku Politologii I stopnia Jakub Soska. –Uczniowie z liceów i techników podchodzą, odpowiadają na pytania i mogą wygrać nagrody. W tym czasie rozmawiamy o ekologii, zrównoważonym rozwoju oraz o tym, dlaczego warto studiować na UG.

Ponadto przy stoisku Centrum Zrównoważonego Rozwoju młodzież miała okazję wziąć udział w ankiecie na temat postaw młodzieży wobec transformacji energetycznej i źródeł energii.

Uniwersytet Gdański przygotował także quiz z wiedzy ogólnej. Pracownicy i studenci z różnych wydziałów, jednostek i kół naukowych napisali kilka pytań z danej dziedziny. Uczestnicy targów w grupach odpowiadali na pytania, aby wygrać nagrody. Testy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

Poza wystawą

W trakcie targów odbyło się wiele inicjatyw związanych z promocją branży offshore, ale także promocją regionu Pomorza. 6 marca Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk ogłosił laureatów konkursu o Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego dla najlepszych pomorskich studentów. Najwięcej wyróżnień, bo aż 14, dostali właśnie studenci z Uniwersytetu Gdańskiego. Wśród laureatów znaleźli się m.in. studenci prawa, etnologii, psychologii czy gospodarki przestrzennej.

Studenci Uniwersytetu Gdańskiego przedstawili także najlepsze rozwiązania z branży morskiej, tym samym wygrywając konkurs Baltic Challenge by Starter i wyjazd studyjny do Brukseli!

Panel dyskusyjny pt. „Przyszłość jest teraz. Jak edukacja społeczna może kształtować liderów w sektorze offshore?” poprowadziła Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG. W rozmowie wzięli udział m.in. Prezes Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej Mariusz Witoński, członek zarządu „CRIST OFFSHORE” Bogusz PniewskiAgnieszka Bondarenko z Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy oraz przedstawicielka firmy RWE Małgorzata Babska.

Współpraca ogólnouczelniana

Organizacją i zaplanowaniem całej przestrzeni targów przeznaczonej dla Uniwersytetu Gdańskiego zajęło się Centrum Transferu Technologii oraz Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej UG.

– W przygotowaniu stoisk Uniwersytetu Gdańskiego brało udział ponad 100 osób. Udało nam się zaangażować studentów i pracowników z różnych wydziałów, jednostek i kół naukowych, dzięki czemu uczestnicy targów mogli zobaczyć pełen przekrój aktywności dostępnych na Uniwersytecie Gdańskim – mówi Dyrektorka Centrum Transferu Technologii Katarzyna Gronowska.

Zaangażowało się 12 kół naukowych: Studenckie Koło Naukowe Explantatus, Studenckie Koło Naukowe Oceanografów, Koło Naukowe Chemików, Koło Naukowe Biznesu Chemicznego, Naukowe koło Gospodarki Przestrzennej, Koło Naukowe Fizyków, Naukowe Koło Logistyki, Koło Naukowe Deep Dive, Koło Naukowe Psychologii Organizacji i Zarządzania BREVI MNANU, Ogólnouczelniane Koło Naukowe Gier Cyfrowych i Analogowych „UGranie”, TV Neptun i Radio Mors.

Transport dla studentów z Uniwersytetu Gdańskiego zapewnił Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Z przejazdu skorzystało ponad 120 studentów i studentek z Wydziału Ekonomicznego, Wydziału Oceanografii i Geografii oraz Wydziału Chemii.

– Targi Edu Offshore Wind były doskonałą okazją do tego, by pokazać, że niezwykle różnorodna oferta studiów na UG pozwala zacząć karierę w tej przyszłościowej gałęzi gospodarki nie tylko w dziedzinach związanych z techniką. Do obsługi projektów potrzebni są także prawnicy, specjaliści z  zakresu zarządzania, IT i inni – mówi Dyrektor Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej UG Łukasz Bień.

Podczas targów Uniwersytet Gdański wraz z ponad 30 innymi sygnatariuszami podpisał porozumienie dotyczące Pomorskiego Partnerstwa na rzecz umiejętności w ramach EU PACT FOR SKILLS. Porozumienie przewiduje między innymi wzmocnienie zasobów w zakresie edukacji i rynku pracy dla rozwoju sektora energetyki odnawialnej ze szczególnym uwzględnieniem morskiej energetyki wiatrowej.

Drugiego dnia Edu Offshore Wind odbyło się spotkanie Grupy 5: Edukacja społeczna Porozumienia Sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, której koordynatorką jest dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

Fot. Marcel Jakubowski

Marcel Jakubowski, Zespół Prasowy UG, Szymon Gronowski CZRUG