20 września 2021 Uniwersytet Gdański został Członkiem Wspierającym Związek Pracodawców Polskie Forum Technologii Morskich (PFTM).

Deklarację członkowską podpisał Prorektor ds. Innowacji i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym prof. dr hab. Krzysztof Bielawski. Statutowym celem PFTM jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych Członków i organizacji międzynarodowych współdecydujących o kształtowaniu warunków gospodarczych, politycznych i społecznych funkcjonowania gospodarki morskiej. Bliskim celem współpracy UG i PFTM jest aktywizacja i edukacja opinii społecznej i przedsiębiorców odpowiadająca wyzwaniom jakie stoją przed gospodarką morską regionu.

[SM]