Mój Zielony Uniwersytet
Konkurs dla kół naukowych UG

15 lipca 2021 r. ogłoszony został konkurs dla kół naukowych Uniwersytetu Gdańskiego, którego organizatorem jest Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia, dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG we współpracy z Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG (CZRUG), Parlamentem Studentów oraz Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej. Patronat nad konkursem objął Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. Piotr Stepnowski. Celem organizatorów wydarzenia jest zaangażowanie studentów i doktorantów UG w proces przekształcania naszej Alma Mater w uczelnię przyjazną dla środowiska, tworzącą zrównoważone środowisko nauki, pracy i spędzania czasu wolnego.

Ogłoszony konkurs jest początkowym etapem procesu opracowywania strategii Uniwersytet Zielony. Zadaniem studentów biorących udział w rywalizacji jest przygotowanie i zgłoszenie koncepcji przedsięwzięcia naukowego, organizacyjnego lub inwestycyjnego, które zdaniem studentów i doktorantów współpracujących z kołami naukowymi powinno być elementem prac nad strategią Uniwersytet Zielony, przygotowywanej przez uczelnię przy udziale CZRUG.  

Przedsięwzięcie zgłoszone do konkursu powinno być możliwe do zrealizowania w roku akademickim 2021/2022 oraz ściśle związane z celami zrównoważonego rozwoju określonymi przez ONZ w dokumencie Agenda 2030 (https://www.un.org.pl/). Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć w regulaminie konkursu. Dla zwycięskiego koła lub kół naukowych przewidziane są nagrody finansowe, które można wykorzystać na cele statutowe. Zgłoszenia należy wysłać do 15 października 2021 r. na adres mailowy czrug@ug.edu.pl. Na ten sam adres można kierować pytania dotyczące konkursu.

Wakacyjny odpoczynek sprzyja studenckiej kreatywności, dlatego już dziś zachęcamy do udziału w konkursie. Powodzenia!