Dwa zwycięskie projekty zaproponowane przez koła naukowe Uniwersytetu Gdańskiego dotyczą „udoskonalenia infrastruktury rowerowej na kampusie” oraz „edukowania lokalnych społeczności w zakresie inwestowania w zrównoważony rozwój”.
Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się w piątek, 4 lutego 2022 r. w Rektoracie Uniwersytetu Gdańskiego. Uczestniczyli w niej prorektor dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG, przedstawiciele i opiekunowie zwycięskich kół naukowych oraz dr Krzysztof Szczepaniak, zastępca dyrektora Centrum Zrównoważonego Rozwoju. Celem konkursu było zaangażowanie studentów i doktorantów w proces przekształcania Uczelni w miejsce przyjazne dla środowiska, zrównoważone środowisko nauki, pracy i spędzania czasu wolnego.
Dyplom za projekt „Organizacja infrastruktury rowerowej na terenie Uniwersytetu Gdańskiego” w imieniu Koła Naukowego Bałkanika z Wydziału Nauk Społecznych odebrała studentka Julia Dudzińska razem z opiekunem mgr Dominikiem Bieniem.
„Naszym celem jest zgłębianie i promowanie kultury krajów bałkańskich wśród jak najszerszego grona odbiorców. Uzyskaliśmy nagrodę w Konkursie Mój Zielony Uniwersytet, w którym zaproponowaliśmy projekt dotyczący udoskonalenia infrastruktury rowerowej na kampusie uniwersyteckim. Naszym priorytetem jest dopasowanie Uniwersytetu Gdańskiego do realiów wciąż zmieniającego się świata oraz propagowanie ekologicznych rozwiązań komunikacyjnych wśród studentów” – Julia Dudzińska, Koło Naukowe Bałkanika.
Kolejnym nagrodzonym projektem był „Zrównoważony rozwój też się opłaca” autorstwa Koła Naukowego Inwestor z Wydziału Zarządzania. Dyplom odebrała studentka Anna Ciska z opiekunem dr Krzysztofem Kowalke.
„Zajmujemy się inwestycjami oraz nieruchomościami. Nasz projekt polega na edukowaniu ludzi w zakresie inwestowania w zrównoważony rozwój i w zrównoważony sposób. Przede wszystkim opiera się na praktycznym wymiarze zrównoważonego rozwoju, tak aby nie tylko rozumieć to pojęcie, ale także umieć wprowadzać w życie różne aspekty zrównoważonego rozwoju, dostrzegać jego potencjał nawet w drobnych czynnościach, które wykonujemy” – Anna Ciska, Koło Naukowe Inwestor.
Każde koło naukowe otrzymało 3000 zł nagrody pieniężnej za zwycięskie projekty z przeznaczeniem na dalszą działalność naukową.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!
Konkurs został zorganizowany przez dr hab. Arnolda Kłonczyńskiego, prof. UG, prorektora ds. Studenckich i Jakości Kształcenia we współpracy z Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG, Parlamentem Studentów oraz Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej. Patronat nad konkursem objął Rektor UG, prof. dr hab. Piotr Stepnowski.