4 i 5 października dr Irena Chawrilska, koordynatorka programu Kulturalnie o zrównoważonym rozwoju CZRUG, wzięła udział w Voices Of Culture Brainstorming meeting dotyczącym zdrowia psychicznego młodych ludzi i wpływu, jaki kultura ma i powinna mieć na budowanie rezyliencji.

53 uczestników z 22 krajów europejskich przyjechało do Brukseli, żeby przedyskutować ten niezwykle istotny temat i wyzwanie dla współczesnego świata. Do grudnia rozmowy będą kontynuowane online, a ich efektem będzie raport i rekomendacje, które zostaną zaprezentowane Komisji Europejskiej 08.12.2022 r.