Dialogi malarskie, wycieczki po trójmieście, warsztaty pracy zespołowej, zajęcia w murach Uniwersytetu Gdańskiego oraz online – na Uniwersytecie Gdańskim właśnie zakończyła się szkoła zimowa TOWNSHIP. W ramach projektu do Gdańska przyjechało 12 studentów i doktorantów z Estonii, Ukrainy, Niemiec, Turcji, Czech oraz Węgier. Projekt jest finansowany z Programu SPINAKER – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Szkoła zimowa „Sustainable urban studies – towards inclusive urbanity and socjety” w ramach projektu „TOWNSHIP – w kierunku miast zrównoważonych estetycznych i wspólnych: intensywne międzynarodowe programy kształcenia” dobiegła końca. W dniach 27 lutego-10 marca wzięło w nim udział dwunastu uczestników, studentów i doktorantów z zagranicznych europejskich uczelni.

– Celem projektu TOWNSHIP jest promocja Gdańska i Uniwersytetu Gdańskiego jako miejsca, gdzie można studiować w języku angielskim. Dlatego też oferta ta skierowana jest przede wszystkim do studentów z zagranicy. Celem szkoły zimowej było zapoznanie uczestników z tematyką badań, kadrą oraz z kampusem Uniwersytetu Gdańskiego – mówi dr Grażyna Chaberek, z Wydziału Nauk Społecznych UG, kierowniczka projektu.

Program szkoły był podzielony na dwie części. W pierwszym tygodniu odbyły się zajęcia stacjonarne, a w kolejnym – zdalne. Cześć warsztatowa odbywała się na Wydziale Nauk Społecznych, w siedzibie Centrum Zrównoważonego Rozwoju.

W ramach realizowanych przez CZRUG programów, takich jak „Współpraca międzynarodowa”, czy „Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju” cały czas włączamy się i wspieramy inicjatywy mające na celu popularyzację idei zrównoważonego rozwoju. Przez tydzień mieliśmy przyjemność gościć w naszych murach studentów i doktorantów w ramach szkoły zimowej. Udało się im stworzyć prawdziwą międzynarodową i interdyscyplinarną grupę, która chętnie angażowała się w prace warsztatowe i dyskusje – mówi dr Krzysztof Szczepaniak, Dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG.

Motywem tematycznym szkoły zimowej była dyskusja nad procesami zmian jakie zachodzą aktualnie w miastach, które stoją w obliczu konieczności adaptacji i transformacji w wyniku bieżących wyzwań gospodarczych, społecznych i środowiskowych. Podczas zajęć omawiane były procesy zmian społecznych, kulturowych, infrastrukturalnych, krajobrazowych i zarządzania poprzez spotkania zarówno z naukowcami i dydaktykami zajmującymi się tą tematyką na Uczelni jak również z przedstawicielami interesariuszy z otoczenia zewnętrznego.

Studenci nabyli umiejętność charakteryzowania celów zrównoważonego rozwoju w kontekście obszarów zurbanizowanych, identyfikowania problemów klimatycznych, społecznych i gospodarczych współczesnych miast. Znają europejskie polityki miejskie. W projekcie, końcowym który przygotowali w grupach 3-4 osobowych zaproponowali rozwiązania problemów współczesnych miast na przykładzie wybranych lokalizacji. Uczestnicy mogli poćwiczyć prowadzenie dyskusji i komunikacji w interdyscyplinarnym oraz interkulturowym zespole – podkreśla dr Grażyna Chaberek.

Studenci mieli też okazje rozwinąć swoją wrażliwość artystyczną. Unikatowym elementem szkoły zimowej były bowiem dialogi malarskie z dr Małgorzatą Karczmarzyk. Jak podkreśla artystka i badaczka z  Instytutu Pedagogiki WNS, możliwość wspólnego malowania dzieła pozwala wnieść komunikację między uczestnikami na wyższy poziom:

Jest to poszukiwanie odmiennego języka. Język werbalny nie jest neutralny, są tutaj pewne schematy, pewne reguły, zachowania, a w dialogu malarskim można wszystko, jest totalna wolność, ekspresja i wchodzenie w przestrzeń otwartą na wykluczenia, na odmienności. Dlatego dialogi malarskie można również wykorzystać w edukacji międzykulturowej – tłumaczy dr Małgorzata Karczmarzyk.

Poza zajęciami i aktywnościami w murach uczelni, uczestnicy projektu TOWNSHIP ruszyli także w teren.

W ramach dwóch wycieczek studenci mieli możliwość bezpośredniego doświadczenia Trójmiasta, w tym poznania krajobrazów, infrastruktury, społecznych i historycznych uwarunkowań wpływających na przestrzeń miejską. Uczestnicy w czasie wolnym zwiedzali również kampus UG w poszukiwaniu ciekawych zakątków, eksplorowali stare miasto, a także brali udział w zwiedzaniu wystawy w Europejskim Centrum Solidarności – relacjonuje mgr Weronika Kamińska z Centrum Zrównoważonego Rozwoju, doktorantka i opiekun uczestników szkoły zimowej.

Szkołę zimową pozytywnie ocenili zarówno studenci i doktoranci z zagranicy, jak i pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego, którzy brali udział w projekcie.

– Nasi uczestnicy ukończyli szkołę zimową bardzo zadowoleni zarówno z treści, które były omawiane, jak i z samego pobytu w Gdańsku. Tym samym stali się ambasadorami naszej uczelni w swoich krajach. Nasi pracownicy, którzy mieli możliwość pracować z tą bardzo różnorodną narodowościowo grupą studentów również podnieśli swoje kompetencje w zakresie pracy ze studentem zagranicznym – zauważa dr Grażyna Chaberek.

Projekt „TOWNSHIP – w kierunku miast zrównoważonych estetycznych i wspólnych: intensywne międzynarodowe programy kształcenia” (TOWNSHIP)”, którego kierownikiem jest dr Grażyna Chaberek z Wydziału Nauk Społecznych UG, zyskał finansowanie z Programu SPINAKER- Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Efektem projektu będą w sumie trzy Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia (IMPK):

  • Massive Open On-line Course: tools towards sustainable urbanity,
  • szkoła zimowa: Sustainable urban studies – towards inclusive urbanity and society,
  • szkoła letnia: Sustainable urban studies – towards better urban management.

Projekt powstał dzięki wsparciu Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG. Jest w zespole Wydziału Nauk Społecznych, w tym przede wszystkim Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej oraz Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi, w tym lokalnymi instytucjami publicznymi i NGO.