Spotkanie międzynarodowego zespołu zadania 4.4 SEA-EU Goes Greener oraz wykłady otwarte dotyczące zrównoważonego rozwoju odbyły się drugiego dnia  SEA-EU Governing Week w Uniwersytecie Gdańskim.

Fot. Mateusz Byczkowski/Zespół Promocji UG

Jednym z celów zadania 4.4 jest utworzenie sieci zrównoważonego rozwoju (ang. Sustainability Network), która będzie platformą do wymiany doświadczeń w kierunku organizacji nowoczesnych form edukacji poprzez pracę projektową studentów i kadry badawczej w obszarze zrównoważonego rozwoju. Sieć ma zająć się również rozpoznaniem potencjału badawczego w celu przygotowania wspólnych badań, publikacji i projektów naukowych oraz zbieraniem i wymianą doświadczeń o działaniach administracji, które będą służyły rozwijaniu polityki ekologicznej uczelni.

Najważniejszym celem jest jednak stworzenie tzw. Green Chart, czyli „zielonej karty” – kodeksu dobrych praktyk dla naukowców i instytucji Sojuszu oraz jego otoczenia.

– Naszym wyzwaniem jest przygotowanie „zielonej karty”, która będzie wzmacniała świadomość instytucji szkolnictwa wyższego i pokazywała, w jaki sposób przyczyniają się one do realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Komisja Europejska stara się połączyć Europejki Zielony Ład z Agendą 2030 i liczy na to, że uniwersytety finansowane ze środków przeznaczonych na budowę aliansów będą lepiej rozumiały i będą starały się wesprzeć procesy konsolidacji strategii rozwoju Unii Europejskiej, Europejskiego Zielonego Ładu i Agendy 2030, czyli celów zrównoważonego rozwoju – mówi Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG.

Wytyczne w ramach „zielonej karty” będą obejmowały kwestie dotyczące między innymi zrównoważonej mobilności, organizowania wspólnych wydarzeń czy zielonych kampusów. Pierwszym krokiem w tym kierunku było zmapowanie istniejących już jednostek i osób zaangażowanych w przekształcenie instytucji szkolnictwa wyższego w kierunku bardziej ekologicznych i zrównoważonych. Następnie partnerzy przygotowywali zestawienia dobrych praktyk realizowanych na poszczególnych uczelniach w tym zakresie. Efekty ich pracy zostały przedstawione na spotkaniu „Goes Greener” w czwartek podczas Governing Week na Uniwersytecie Gdańskim.

W spotkaniu połączonym z dyskusją uczestniczyli naukowcy i pracownicy wszystkich uczelni zrzeszonych w SEA-EU. Zdalnie z delegatami połączył się wicelider zadania dr Yves Quéré z Uniwersytetu Zachodniej Bretanii w Breście (Francja). Zgromadzonych gości przywitała dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, lider zadania 4.4. oraz dr Krzysztof Szczepaniak, Dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

Uczestnicy biorący udział w dyskusji zwracali uwagę, że transformacja uczelni w kierunku zrównoważonego rozwoju powinna uwzględniać nie tylko perspektywę uczelni jako instytucji, lecz także zwykłych ludzi, także słabszych, gorzej zarabiających (cele SDG: 2 – zero głodu, 3 – dobre zdrowie i jakość życia).

Zrównoważony rozwój był tego dnia odmieniany przez wszystkie przypadki. Tuż po spotkaniu „Goes Greener”, o 15:00 w Sali Senatu UG w gmachu Biblioteki Głównej odbyły się wykłady otwarte poświęcone celom zrównoważonego rozwoju. Studenci, doktoranci oraz naukowcy stali powitani przez dr hab. Sylwię Mrozowską, prof. UG, Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju oraz Dyrektora Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG dr. Krzysztofa Szczepaniaka.

– Współpraca między naukowcami z różnych uniwersytetów stanowi wyjątkową okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń. Wspólnie możemy prowadzić interdyscyplinarne badania, analizować dane i tworzyć innowacyjne rozwiązania, które będą kształtować przyszłość naszego społeczeństwa. Razem możemy wykształcić nowe pokolenie liderów zaangażowanych w przyszłość w duchu zrównoważonego rozwoju. SEA-EU Goes Greener to jednak nie tylko badania i edukacja, ale także poszukiwanie i wdrażanie „zielonych” rozwiązań w organizacji i zarządzaniu kampusami. Uczelnie partnerskie oferują w tym zakresie wiele dobrych praktyk – mówił dr Krzysztof Szczepaniak.

W spotkaniu wziął także udział Rektor UG prof. Piotr Stepnowski. Wykłady moderowała dr Elżbieta Czapka z Uniwersytetu Gdańskiego.

Pierwszym prelegentem był dr Yves Quéré z Uniwersytetu Zachodniej Bretanii Breście (Francja), który przedstawił innowacyjne narzędzia ułatwiające i upowszechniające wdrażanie celów zrównoważonego rozwoju w środowisku akademickim. Dr Vânia Serrão Sousa i dr Margarida Ribau Teixeira przedstawiły działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu w Algarve (Portugalia). Następnie swój wykład wygłosiła Mathilde Moe Strand z Uniwersytetu Nord (Norwegia), która opowiedziała o działaniach, jakie podejmuje ta skandynawska uczelnia w kierunku zielonej transformacji. Silvana Bartoletto, Pasquale M. Falcone oraz dr Alessandro Sapio przedstawili podejście Uniwersytetu Parthenope w Neapolu (Włochy) do zielonej transformacji i celów zrównoważonego rozwoju w walce ze zmianami klimatu. Następnie przyszła pora na Uniwersytet w Kadyksie (Hiszpania). Dr Maria Rocio Rodruguez Barroso wygłosiła wykład “Ślad węglowy jako przykład zrównoważonych podmiotów: zastosowanie w projektach naukowych”. Dr hab. Natasza Kosakowska-Berezecka, prof. UG odpowiedziała na pytanie: dlaczego NIEbudowanie różnorodnej i inkluzywnej kultury w środowisku akademickim jest ryzykowne?

Czym jest SEA-Eu Governing Week? Przeczytaj więcej na ten temat:

O etyce i wsparciu dla Ukrainy. Pierwsze spotkania SEA-EU Governing Week 

Ciąg dalszy obrad wokół przyszłości sojuszu SEA-EU 

Fot. Mateusz Byczkowski/Zespół Promocji UG