Czym się charakteryzują migracje wynikające z niedostatku wody? Jakie wyzwania są z nimi związane? Zapraszamy na wystąpienie dr Elżbiety Czapki „W poszukiwaniu wody: migranci/uchodźcy klimatyczni” w czwartek, 23 czerwca 2022 r. o godzinie 10:00 w Stacji Limnologicznej Uniwersytetu Gdańskiego.

Wydarzenie jest organizowane przez prof. dr hab. inż. Julitę Dunalską, kierownika Stacji Limnologicznej UG.

Poniżej abstrakt:

Historia ludzkości jest historią migracji. Ludzie od zawsze migrowali, przede wszystkim w poszukiwaniu nowych miejsc do życia. Dane statystyczne pokazują, iż obecnie obserwujemy bardziej natężone ruchy migracyjne niż kiedykolwiek wcześniej. Już 280 mln osób to migranci, którzy przekroczyli granice swojego państwa (UN, 2022). Dodatkowo, aż 763 mln osób z różnych powodów migrowało wewnątrz własnego państwa. Wśród nich dużą i szybko rosnącą grupę stanowią migranci opuszczający swoje miejsce zamieszkania z powodu niedoborów zasobów naturalnych, między innymi wody. W wielu miejscach na świecie można zaobserwować jak bardzo złożone i wzajemnie powiązane są problemy związane ze zmianą klimatu, niedostatkiem wody, przesiedleniami, migracją i konfliktami zbrojnymi. Niewątpliwie zarządzanie zasobami wodnymi stało się ważną kwestią w wielu regionalnych, krajowych i międzynarodowych politykach migracyjnych.

Dr Elżbieta Czapka jest socjologiem. Pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego. W Centrum Zrównoważonego Rozwoju pełni funkcję Koordynatora Programu Współpracy Międzynarodowej.

Data: 23.06. 2022 (Czwartek)

Godzina: 10:00

Miejsce: BORUCINO, 83-323 Kamienica Szlachecka

Zaproszenie [pobierz]