Uczniowie w wieku 13-15 lat z Amerykańskiej Szkoły Podstawowej w Gdyni oraz szkół z Hiszpanii i Włoch w ramach programu Erasmus gościli na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Wizyta, która odbyła się we wtorek, 28 marca, była wynikiem współpracy z Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG, które zorganizowało dla młodzieży warsztaty na temat celów zrównoważonego rozwoju.

W wydarzeniu wzięło udział 40 uczniów wraz z nauczycielami. Zajęcia z młodzieżą w języku angielskim przeprowadziła Weronika Kamińska, która w Centrum działa w programie „Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju”.

W ramach spotkania uczniowie zapoznawali się z 4 wybranymi celami zrównoważonego rozwoju, przedstawiali własne pomysły, następnie odwiedzili nasze Centrum i odbyli edukacyjną wycieczkę po kampusie w poszukiwaniu uniwersyteckich inicjatyw SDG. Odwiedziliśmy między innymi uczelniany Ekopark oraz Muzeum Bursztynu na Wydziale Biologii UG – mówi Weronika Kamińska.

Na zakończenie spotkania zrobiono zdjęcie pamiątkowe z kostkami SDG wykonane na rotundzie Wydziału Nauk Społecznych.

Centrum Zrównoważonego Rozwoju aktywnie włącza się w implementację SDGs (ang. Sustainable Development Goals), promując różne formy dzielenia się wiedzą i doświadczeniami, dbając o praktyczny wymiar edukacji, która rozwija wiedzę, wartości i umiejętności umożliwiające ludziom świadome podejmowanie decyzji, kierując się troską o przyszłe pokolenia. Adresatami edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju są wszystkie osoby w każdym wieku.

Cieszy nas tak bardzo aktywna postawa młodzieży szkolnej i ich zaangażowanie w problematykę zrównoważonego rozwoju. Być może właśnie wśród nich są przyszli liderzy, którzy będą w niedalekiej przyszłości decydować o dalszych losach naszego otoczenia, środowiska i całej planety! – chwali uczestników spotkania dyrektor Centrum, dr Krzysztof Szczepaniak