Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego gościło przedsiębiorców z Pomorza gotowych do współpracy na rzecz rozwoju i promocji turystyki wellbeing w regionie. 20 czerwca w gmachu Wydziału Nauk Społecznych UG odbyła się uroczysta inauguracja działalności stowarzyszenia Wellbeing Regional – Polska.

Spotkanie było także okazją do podsumowania czteroletniej działalności projektu „Turystyka Wellbeing w regionie Południowego Bałtyku – Przewodnik po dobrych praktykach i promocja (SB WELL)”, dzięki któremu kadry z branży turystycznej mogły kształcić się z zakresu tworzenia ofert wpisujących się w założenia zrównoważonej turystyki.

W ostatnich latach możemy zaobserwować zmiany w naszym podejściu do turystyki. W trakcie wyjazdów szukamy nowych wartości – interakcji, inteligencji i holistycznego zaspokojenia naszych potrzeb. Nie jest istotna strefa klimatyczna, lecz wiarygodność miejsca, szczerość mieszkańców i oferta oparta na wartościowych, lokalnych produktach i usługach. W ciągu czterech lat trwania projektu […] przedsiębiorcy branży turystycznej uczyli się tworzyć ofertę spełniającą te warunki, a my – jak być bardziej świadomymi, zrównoważonymi turystami – mówi Monika Dmitrzak z Agencji Rozwoju Pomorza.

Efekty prac można znaleźć na interaktywnej platformie: Home – Wellbeing (wellbeingtourism.com). Instagram: turystyka_wellbeing

Równowaga, zachowanie balansu pomiędzy pracą i czasem wolnym jest bardzo ważne. Istotne jest też to, że branża turystyczna dostrzega ten światowy trend i buduje właśnie na tej bazie swoją ofertę – zauważa dr Krzysztof Szczepaniak, Dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG.

Zdaniem dr hab. Anny Dziadkiewicz z Wydziału Zarządzania UG turystyka wellbeing jak żadna inna wpisuje się w obecne trendy społeczne takie, jak dbanie o środowisko, czy holistyczne spojrzenie na człowieka i jego potrzeby.

Projekt SB WELL, w którym uczestniczyłam przez cztery lata stawiał sobie za cel także zwiększanie świadomości wartości wellbeing wśród potencjalnych odwiedzających oraz branding regionu Południowego Bałtyku jako konkurencyjnego podmiotu na rynku globalnym z atrakcyjnymi dla odwiedzających walorami bazującymi na unikalnym dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym tego obszaru – informuje dr hab. Anna Dziadkiewicz.

Jednym z najważniejszych osiągnięć projektu było powołanie stowarzyszenia Wellbeing Regional – Polska, które powstało z inicjatywy Pomorskiego Instytutu Naukowego im. Brunona Synaka (partner projektu SB WELL). Skupia ono obecnie grono przedsiębiorców z całego Pomorza, gotowych do dalszej współpracy na rzecz rozwoju i promowania turystyki wellbeing w naszym regionie. W uroczystej inauguracji działalności Stowarzyszenia, która odbyła się 20 czerwca 2023 roku na Uniwersytecie Gdańskim wzięły udział firmy:

  • EskimoTeam (http://www.eskimoteam.pl)
  • Step Out – Sylwia Piaseczna (http://stepout.pl/)
  • Notera Hotel SPA (https://hotelnotera.pl)
  • Stare Polaszki 13 (http://starepolaszki.pl)
  • Hotel Villa Leśne Ustronie (https://lesne-ustronie.pl)
  • Marina Kociewska Resort & Water Sports (https://www.marinakociewska.pl/index.php)
  • Barcelona Rooms (https://www.barcelonarooms.pl)

Gospodarzem wydarzenia było Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG, które wspiera działania na rzecz zrównoważonej turystyki na Pomorzu, łącząc środowisko naukowe z biznesem.

Projekt “Turystyka Wellbeing w regionie Południowego Bałtyku – Przewodnik po dobrych praktykach i Promocja” jest współfinansowany z Programu Interreg Południowy Bałtyk. Jego liderem jest Uniwersytet Karola Linneusza ze Szwecji, a partnerują mu organizacje samorządowe i pozarządowe, lokalne organizacje turystyczne i urzędy oraz uczelnie wyższe z nadbałtyckich regionów Polski, Szwecji, Danii, Litwy i Niemiec.