Zajęcia dla studentów oraz opracowanie wspólnego programu badawczego między ośrodkami zrównoważonego rozwoju obu uczelni – profesor Mark Mifsud z Uniwersytetu Maltańskiego spędził dwa tygodnie na Uniwersytecie Gdańskim w ramach programu Profesorowie Wizytujący UG.

To nie pierwsza wizyta badacza z Malty w ostatnim czasie. Prof. Mark Mifsud odwiedził Uniwersytet Gdański już w listopadzie ubiegłego roku podczas międzynarodowej konferencji „Nauka i edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju”. Tym razem Dyrektor Centrum Edukacji i Badań nad Środowiskiem Uniwersytetu Maltańskiego został zaproszony w dniach 29 maja – 9 czerwca przez Wydział Nauk Społecznych UG. Opiekunem wizyty była dr Barbara Kijewska, Prodziekan ds. Studenckich WNS.

Podczas wizyty udało się zrealizować dwa główne cele. Jednym z nich były zajęcia dydaktyczne, które profesor zrealizował ze studentami kierunku dyplomacja. Studenci w ramach warsztatów problemowych uczestniczyli w wykładzie pt. „Humans, Society and the Envorinment”.

Przedmiot, który prowadziłem, dotyczył zrównoważonego rozwoju w kontekście lokalnego, regionalnego i globalnego środowiska, gruntów, wody i powietrza oraz zdrowia w kategoriach społeczno-ekonomicznych – wylicza profesor Mark Mifsud. – W podejściu systemowym przyjąłem powiązane względy społeczno-ekonomiczne i polityczne z procesami biofizycznymi, aby studenci docenili zawiły charakter zagadnień zrównoważonego rozwoju. Do zilustrowania badanych problemów wykorzystano konkretne studia przypadków. Studenci użyli w praktyce zdobyte umiejętności i wiedzę, poprzez próbę przeprowadzenia audytu zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

Drugi cel wizyty profesora związany był z badaniami naukowymi.  Badacz gościł między innymi w Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Podczas kilkudniowej wizyty udało się sformułować harmonogram i nadrzędne ramy badań, a obecnie tworzony jest zespół w celu określenia priorytetów badawczych na najbliższe trzy lata.

– W ramach tej współpracy prowadzone będą badania na wysokim poziomie, które można zastosować w kontekście lokalnym – podkreśla profesor Mark Mifsud.

Dzięki kolejnej wizycie profesora Marka Mifsuda możliwa stała się szersza współpraca z Maltańskim Centrum Edukacji i Badań Środowiskowych (CEER), które ma bogaty program studiów i kursów dedykowanych dla studentów, ale również dla decydentów i obywateli

W ramach trzeciej edycji „Profesorów wizytujących” Uniwersytet Gdański będzie gościł w sumie dwunastu naukowców z dziewięciu państw. Więcej o programie można przeczytać tutaj.