Forum Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy to coroczne wydarzenie, podczas którego eksperci rynku pracy dzielą się wiedzą na temat tego co aktualne i ważne dla pomorskiego rynku pracy i jego uczestników. Tegoroczna edycja odbędzie się 22 maja 2024 r. pod hasłem “Na drodze do zrównoważonego rozwoju – Rynek Pracy, Biznes, Edukacja”.

“Podczas tegorocznego, VIII Forum Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy, porozmawiamy o zmianach i szansach jakie stoją przed rynkiem pracy, biznesem i edukacją dorosłych w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju. Rynek pracy to ważny obszar, który jest brany pod uwagę w procesie oceny przebiegu zrównoważonego rozwoju. To na nim szczególnie widoczne jest wzajemne przenikanie się zagadnień gospodarczych i społecznych. Z punktu widzenia rynku pracy i popytu na pracę zachodzące zmiany technologiczne takie jak: rewolucja cyfrowa i zielona transformacja oddziałuje zarówno na ogólną liczbę miejsc pracy w gospodarce, jak i na strukturę zatrudnienia, w ujęciu branż, zawodów, jak i kwalifikacji i kompetencji. W Polsce szacuje się, że transformacja energetyczna ma doprowadzić do powstania ok. 300 tys. nowych miejsc pracy, co stanowi nie lada wyzwanie zarówno dla pracowników jak i przedsiębiorców” – czytamy w komunikacie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

Wydarzenie odbędzie się 22 maja 2024 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, sala Niebo Polskie w Gdańsku, ul. Augustyńskiego 1.

W Forum Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy wezmą udział między innymi: Izabela Jezierska – Dyrektorka Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, Aneta Piątkowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju i Technologii a także eksperci rynku pracy, przedstawiciele firm, przedsiębiorstw, świata nauki, związków zawodowych i organizacji pozarządowych.

Wśród gości i prelegentów nie zabraknie przedstawicieli Uniwersytetu Gdańskiego. W dyskusji eksperckiej pt. “Rynek pracy na drodze do zrównoważonego rozowju” weźmie udział między innymi dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju UG. Debatę moderować będzie dr Krzysztof Szczepaniak, Dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozowju Uniwersytetu Gdańskiego.

Forum adresowane jest do:

 • pracodawców i specjalistów HR,
 • przedstawicieli instytucji rynku pracy,
 • przedstawicieli samorządów lokalnych,
 • przedstawicieli organizacji pozarządowych,
 • przedstawicieli jednostek edukacyjnych i naukowych,
 • mieszkańców województwa zainteresowanych tematyką.

Korzyści z udziału w wydarzeniu:

 • dowiesz się jakie działania podejmuje Polska i regiony w zakresie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju,
 • dowiesz się jaki wpływ mają Cele Zrównoważonego Rozwoju na rynek pracy, biznes, edukację,
 • dowiesz się jaki wpływ mają Cele Zrównoważonego Rozwoju na uczestników pomorskiego rynku pracy,
 • dowiesz się jak wdrażana jest Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 w regionie,
 • dowiesz się jakie są potrzeby rynku pracy i gospodarki w zakresie umiejętności.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na VIII Forum PORP obowiązują zapisy.

Zaproszenie PDF z Agendą.

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, oprac. Szymon Gronowski